Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  (Ver)bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig of moet u mogelijk een melding doen.

 • Vergunningcheck en aanvraag

  Controleer of u een vergunning nodig heeft of een sloopmelding moet doen via de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

 • Verken uw idee

  Past uw planvoornemen niet binnen het omgevingsplan? Wilt u eerst de mogelijkheden onderzoeken?

 • Veelgestelde vragen

  Antwoorden en uitleg bij veelgestelde vragen over de (ver)bouwplannen.

 • Bouwdossier opvragen

  In een bouwdossier is een eerder toegestaan bouwplan in te zien.

 • Informeer uw omgeving

  Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aanvraagt bij de gemeente, houden we ook rekening met participatie.

 • Wet kwaliteitsborging

  Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit kan gevolgen hebben bij het bouwen van een gebouw of ingrijpend verbouwen.

 • Omgevingskwaliteit

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt u soms te maken met een beoordeling op 'omgevingskwaliteit'.

 • Kosten omgevingsvergunning

  Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning.

 • Korting op bouwleges

  Als u duurzaam (ver)bouwt, kunt u misschien korting krijgen op de bouwleges.

 • Omgevingsplan

  In het omgevingsplan staan alle (juridische) regels voor onze fysieke leefomgeving.

 • Handhaving omgevingsvergunningen

  In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van omgevingsvergunningen.

 • Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

  De LIOR is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte in Den Helder.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen.

 • Regelgeving tot en met 2023

  Informatie over de regels tot en met 31 december 2023.