Kosten omgevingsvergunning

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning.

Als u voor een (ver)bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft, worden legeskosten in rekening gebracht. Leges zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning aan de gemeente moet betalen. Wanneer u dit duurzaam doet, kunt u in aanmerking komen voor een korting op de leges.

Kosten van veelvoorkomende activiteiten

Activiteit Kosten
Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)
 • 0,60% van de bouwkosten* met een minimum van: €39,45 indien de bouwkosten minder dan €50.001 bedragen
 • 0,60% van de bouwkosten* met een minimum van: €301,28 indien de bouwkosten €50.001 tot €100.000 bedragen
 • 0,59% van de bouwkosten* met een minimum van: €602,28 indien de bouwkosten €100.001 tot €400.000 bedragen
 • 0,59% van de bouwkosten* met een minimum van: €2.408,28 indien de bouwkosten €400.001 tot €1.000.000 bedragen
 • 0,58% van de bouwkosten* met een minimum van: €6.020,28 indien de bouwkosten €1.000.001 tot €2.000.000 bedragen
 • 0,57% van de bouwkosten* met een minimum van: €12.040,28 indien de bouwkosten €2.000.001 tot €5.000.000 bedragen
 • 0,57% van de bouwkosten* met een minimum van: €30.100,28 en een maximum van €98.804,53 indien de bouwkosten meer dan €5.000.001 bedragen

  *bouwkosten = aannemingssom exclusief omzetbelasting
Omgevingsplanactiviteit (ruimtelijk deel)
 • 1,55% van de bouwkosten* met een minimum van: €101,45 indien de bouwkosten minder dan €50.001 bedragen
 • 1,53% van de bouwkosten* met een minimum van: €774,72 indien de bouwkosten €50.001 tot €100.000 bedragen
 • 1,52% van de bouwkosten* met een minimum van: €1548,72 indien de bouwkosten €100.001 tot €400.000 bedragen
 • 1,50% van de bouwkosten* met een minimum van: €6.192,72 indien de bouwkosten €400.001 tot €1.000.000 bedragen
 • 1,49% van de bouwkosten* met een minimum van: €15.480,72 indien de bouwkosten €1.000.001 tot €2.000.000 bedragen
 • 1,48% van de bouwkosten* met een minimum van: €30.960,72 indien de bouwkosten €2.000.001 tot €5.000.000 bedragen
 • 1,45% van de bouwkosten* met een minimum van: €77.400,72 en een maximum van €254.068,79 indien de bouwkosten meer dan €5.000.001 bedragen

  *bouwkosten = aannemingssom exclusief omzetbelasting
Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (Bopa) € 293,25
Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (Bopa) waarvoor bindend advies van de gemeenteraad nodig is.  € 4.482,20
Omgevingsplanactiviteit (monument wijzigen) € 326,70
Omgevingsplanactiviteit (slopen in beschermd stads-of dorpsgezicht) € 238,95
Omgevingsplanactiviteit (milieubelastende activiteiten)

€ 3.655,- voor (bruidschat en Bal-activiteit regulier) en € 5930,- (Bal-activiteit uitgebreid)

Omgevingsplanactiviteit (inrit / uitrit) € 84,80
Omgevingsplanactiviteit (overige aanlegactiviteiten) € 140,90
Omgevingsplanactiviteit (boom kappen) € 45,60
Omgevingsplanactiviteit (reclame) € 166,50

Overige kosten/teruggave bij veelvoorkomende activiteiten

 • Bij de activiteit “bouwen” worden ook kosten voor de welstand in rekening gebracht. Het bedrag is 0,2% van de bouwkosten met een minimaal bedrag van € 42,20 en een maximaal bedrag van € 2373,75.
 • Bij de activiteit “een in-/uitrit maken”betaalt u de vastgestelde legeskosten en de aanlegkosten van een in-/ en uitrit. De aanlegkosten zijn afhankelijk van de situatie.
 • Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bedraagt het tarief € 45,60.
 • Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bedraagt het tarief € 45,60.
 • Er worden ook kosten in rekening gebracht bij een geweigerde, ingetrokken of niet gerealiseerde omgevingsvergunning. Voor die kosten kan een teruggaveregeling gelden:
  • als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift reguliere procedure/uitgebreide procedure.
  • als gevolg van intrekking van een verleende/geweigerde omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten.
  • voor niet gerealiseerde vergunning duurzaam energie opwekkingsproject in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen.

Een bedrag minder dan € 135,70 op bovengenoemde activiteiten wordt niet teruggegeven.

Andere kosten of teruggave van leges kunt u bekijken in de Legesverordening 2024.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.