Inwonerspanel

Wij nodigen u van harte uit om mee te denken in het inwonerspanel.

Wilt u vaker meedoen aan onderzoeken van de gemeente? Meld u dan aan voor ons inwonerspanel, meer informatie hierover leest u hieronder.

Bent u inwoner van de gemeente Den Helder en bent u 18 jaar of ouder? Dan nodigen we u van harte uit om met ons mee te denken in het inwonerspanel.

De gemeente neemt vaak beslissingen die invloed hebben op uw dagelijks leven. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over veiligheid, afvalinzameling of de dienstverlening van de gemeente.

Natuurlijk mag u verwachten dat de gemeente goede afwegingen maakt en de juiste beslissingen neemt. Maar u kunt ook met ons meedenken. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan ons digitale inwonerspanel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de website van I&O Research.

Aanmelden voor inwonerspanel

U kunt meedoen als u:

  • ouder bent dan 18 jaar
  • in de gemeente Den Helder woont
  • een eigen e-mailadres heeft

Is deelname anoniem?

Ja, deelname is anoniem. De gegevens die u invult worden anoniem verwerkt door onderzoeksbureau I&O Research. Persoonlijke gegevens worden losgekoppeld van antwoorden. Wij kunnen nooit zien welke persoon welk antwoord heeft ingevuld.

Meedoen

Heeft u zich aangemeld? Dan kunt u meedoen met de eerstvolgende enquête. U bepaalt elke keer zelf of u meedoet. Een paar keer per jaar krijgt u een uitnodiging. U krijgt een e-mail met een link naar een vragenlijst.

Resultaten

Burgerpeiling 2022

Deze Burgerpeiling gaat over verschillende onderwerpen: de eigen woon- en leefomgeving, de relatie die inwoners hebben met de gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg & welzijn. De resultaten worden vergeleken met het gemiddelde van andere gemeenten in Nederland die dit onderzoek hebben uitgevoerd.

Peiling Warmtetransitievisie - mei 2021

Dit onderzoek ging over energie besparen en aardgasvrij wonen. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in de Transitievisie Warmte, die de gemeenteraad eind 2021 moet hebben vastgesteld.

Communicatie tijdens de coronacrisis - december 2020

De gemeente onder inwoners een onderzoek gehouden over twee belangrijke onderwerpen: Communicatie over corona door de gemeente én Aandacht voor elkaar. 

Quick scan lokale democratie – maart 2020

Enquête met vragen over bijvoorbeeld omgaan met maatschappelijke initiatieven, burgerparticipatie, communicatie en samenwerking tussen inwoners en de gemeente. Op basis van de antwoorden maakt een werkgroep van bestuurders, raadsleden en ambtenaren een verbeteragenda.

Inwoners betrekken – maart 2020

De gemeente hoopt met deze enquête meer te weten te komen over hoe inwoners het best betrokken kunnen worden bij de plannen voor de komende periode. De uitkomsten worden gebruikt om de communicatie te verbeteren.