Privacy en persoonsgegevens

Hoe gaat de gemeente met uw gegevens om? Bijvoorbeeld hoe wij deze verwerken in onze systemen.