Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

Gemeente Den Helder is eindverantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare buitenruimte in de gemeente. Het ontwerpen, realiseren en beheren ervan vraagt om de inbreng van kennis van veel partijen. De 'leidraad inrichting openbare ruimte’ (LIOR) is bedoeld om keuzes bij ontwikkelingen in de openbare ruimte beter af te stemmen. Zodat deze duurzaam en doelmatig te beheren is.

Voor wie?

De LIOR is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte. Dit zijn onder andere:

  • bewoners
  • stedenbouwers
  • landschapsontwerpers
  • architecten
  • projectleiders
  • projectvoorbereiders
  • beheerders
  • ingenieursbureaus
  • ontwikkelaars

De LIOR is leidend voor partijen die zich bezighouden met (voorgenomen) ontwikkelingen binnen de gemeente Den Helder. De gemeente actualiseert het document jaarlijks.

Bekijken

U kunt de LIOR bekijken op lokaleregelgeving.overheid.nl.

LIOR bekijken

Vragen?

Heeft u een vraag? Of wilt u een wijziging doorgeven? U kunt ons een e-mail sturen via het contactformulier.