Omgevingswet

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De kans is dan ook groot dat de wet van toepassing is bij (ver)bouwplannen of een ander gebruik van de ruimte. De Omgevingswet bundelt  diverse regelgeving over alles wat men buiten ziet, hoort en ruikt. Zo gaan we van 26 wetten naar 1 wet, van 60 naar 4 Algemeen Maatregelen van Bestuur én van 75 ministiriële regelingen naar 1 omgevingsregeling. Maar er zijn vanaf 1 januari 2024 meer zaken veranderd. Hieronder is op hoofdlijnen aangegeven wat die veranderingen zijn.

Kerninstrumenten

De Omgevingswet omvat een aantal kerninstrumenten om de leefomgeving te benutten en te beschermen. Hieronder volgen de kerninstrumenten van de Omgevingswet:

  • Omgevingsvisie
  • Programma's
  • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapsverordening en verordening fysieke leefomgeving
  • Algemene rijksregels
  • Projectbesluit Omgevingsvergunning

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Tot 1 januari 2024 was het alleen mogelijk om via een website de melding-/vergunningplicht te checken óf een melding/aanvraag in te dienen. Met de invoering van de omgevingswet is dat veranderd naar een website die regels, checks én het starten van procedures combineert. Met behulp van één digitaal loket (DSO) wordt stapsgewijs ondersteuning geboden bij het starten van ruimtelijke projecten.

Meer informatie over het digitaal stelsel vindt u op de pagina Omgevingsloket.

Vergunning en melding

Met de komst van de omgevingswet geldt er een nieuw traject voor vergunningen en meldingen. Meer informatie vindt u op de pagina Vergunning en melding.

Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel Wkb genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

Meer informatie over de Wkb vindt u op de pagina Wet kwaliteitsborging.

Participatie

Participatie gaat om het actief betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, voorafgaand aan de besluitvorming. In sommige gevallen moet en in sommige gevallen kan er geparticipeerd worden.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan (voormalige bestemmingsplan) bevat algemene regels van de gemeente voorvoor het gebruik van de ruimte. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet.
                                                      
Meer informatie over het omgevingsplan vindt u op de pagina Omgevingsplan.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.