Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Den Helder? U kunt tegen bijna ieder besluit bezwaar maken. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen. Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van een vergunning, Wmo-voorziening of subsidie. 

Kan ik bezwaar maken?

Heeft u zelf een aanvraag gedaan? Dan ontvangt u een brief met het besluit van de gemeente (beschikking). Daarin staat of u bezwaar kunt maken.

Besluiten van de gemeente vindt u in het Stadsnieuws onder ‘openbare kennisgevingen’ en op de pagina bekendmakingen. Als u bezwaar kunt maken, staat dat vermeld onder de bekendmaking.

Termijn om bezwaar te maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken nadat het besluit is verzonden. De datum staat in de brief met het besluit. Bij de bekendmakingen staat dit vermeld als de verzenddatum.

Bezwaar maken

Schrijf een brief (bezwaarschrift) waarin het volgende staat:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een omschrijving van het besluit. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen.
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur deze brief op naar:

Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

U kunt alleen met een brief bezwaar maken. Het is (nog) niet mogelijk om op een andere manier bezwaar te maken, bijvoorbeeld met e-mail of een online formulier.

Machtigen

Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur dan een schriftelijke machtiging mee. Dit is niet nodig voor advocaten, rechtshulpverleners of de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouders of bewindvoerders).

Na het indienen van het bezwaarschrift

Een bezwaar wordt meestal binnen 12 weken afgehandeld. Soms duurt het langer. Als dat bij uw bezwaar het geval is, krijgt u daarover een brief. De afhandeling mag niet langer duren dan 18 weken.

  1. Uw bezwaar wordt behandeld door de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Onderdeel hiervan is een hoorzitting. U krijgt een uitnodiging om uw bezwaar tijdens de hoorzitting toe te lichten.
  2. De commissie brengt een advies uit aan degene die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld college , burgemeester of gemeenteraad). Die neemt een beslissing.
  3. U ontvangt een brief met het besluit op uw bezwaar. Daarbij ontvangt u ook het advies van de Commissie bezwaarschriften.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meer informatie vindt u in de volgende brochures van de Commissie Bezwaarschriften: