Korting op bouwleges

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Wanneer u dit duurzaam doet en u heeft een vergunning nodig voor deze maatregel dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges. Leges zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning moet betalen.

Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor korting?

Voor nieuwbouwwoningen kunt u korting op de leges krijgen wanneer uw woning een betere prestatie levert op energieniveau dan wettelijk is voorgeschreven.

Voor bestaande panden kunt u voor de volgende werkzaamheden misschien korting op de leges krijgen:

  • Dakisolatie
  • Buitengevelisolatie
  • Het plaatsen van zonnepanelen
  • Het aanbrengen van een begroeid dak
  • Het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp
  • Het plaatsen van zonnecollectoren voor een zonneboiler

Voorwaarden

De bovengenoemde werkzaamheden komen alleen in aanmerking voor korting als u voldoet aan een duurzaamheidsniveau dat hoger ligt dan wettelijk vereist in het Bouwbesluit 2012. Het niveau waaraan u moet voldoen, vindt u in de aanpassing van de legesverordening

Alleen de leges van de bouwkosten die te maken hebben met de duurzaamheidsmaatregel komen in aanmerking voor korting. Als u in de aanvraag om omgevingsvergunningen ook nog andere dingen aanvraagt wordt over dit deel geen korting gegeven. Een voorbeeld hiervan kan zijn dan u dakisolatie aanbrengt en daarnaast een dakkapel wil plaatsen. Alleen op de bouwwerkzaamheden die te maken hebben met het aanbrengen van de dakisolatie is de korting op de leges van toepassing, voor de dakkapel dient u het volledige legesbedrag te betalen

Korting aanvragen

U kunt de korting aanvragen met het aanvraagformulier hieronder. Vul het formulier in en voeg deze toe als bijlage als u de omgevingsvergunning aanvraagt.

Op de aanvraag tot korting moet u het bedrag aan bouwkosten opgeven dat te maken heeft met het aanbrengen van de duurzaamheidsmaatregel(en). Dit betekent dat naast de kosten van de duurzame bouwmaterialen ook de kosten die te maken hebben met het aanbrengen van de duurzame maatregelen (de arbeidskosten, de kosten voor materieel en de algemene kosten) in aanmerking komen voor korting op de leges.

Als uw bouwplan meer omvat dan het aanbrengen van de duurzame maatregel dient u deze kosten uit te splitsen. Bij het aanbrengen van dak- en/ of gevelisolatie komen de kosten van het gehele dakpakket en het afbreken en wederom opbouwen van de gevel voor korting in aanmerking aangezien het aanbrengen van deze maatregel anders niet mogelijk is. Dit geldt niet voor de kosten van nieuwe dak- of gevelbekleding.

De gemeente bekijkt of u voor korting in aanmerking komt. Deze korting wordt dan direct met de kosten van de vergunning verrekend.

Hoeveel bedraagt de korting?

Hoeveel korting u krijgt, hangt af van de kosten voor de duurzame maatregel. Bijvoorbeeld:

U laat zonnepanelen aanbrengen voor een bedrag van € 4000,-. U betaalt dan in 2020 minimaal € 130,55 aan leges. Voldoen de zonnepanelen aan de voorwaarden voor korting? Dan krijgt u 50% korting (€ 65,28). Een ander voorbeeld: U gaat het dak en de gevel van uw woning isoleren voor een bedrag van € 30.000,-. De korting op de leges is dan ongeveer € 300,- euro.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag voor korting op de leges.