Omgevingsvergunning

(Ver)bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig of moet u mogelijk een melding doen.

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Heeft u grotere ideeën, bijvoorbeeld voor een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein? Als u iets wilt wijzigen in uw omgeving heeft u sinds 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken. Deze nieuwe wet voegt eerdere wetten en regels samen voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Voor bepaalde wijzigingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt zelf kiezen of u activiteiten tegelijk aanvraagt of over meerdere aanvragen verdeelt.

Omgevingsloket

U kunt zelf nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit doet u op het het Omgevingsloket met de vergunningcheck.

U kunt op het Omgevingsloket ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.

Ook kunt u nagaan welke regels voor u van toepassing zijn via de optie regels op de kaart. Twijfelt u of een vergunningaanvraag volledig is? Dan kunt u een conceptverzoek aanvragen voordat u de aanvraag indient.

De 'knip' bij een omgevingsvergunning

Een belangrijke verandering is de ‘knip’ die de Omgevingswet aanbrengt. De 'knip' houdt in dat er mogelijk twee soorten vergunningen nodig kunnen zijn om toestemming te kunnen krijgen om te (ver)bouwen. Die twee soorten vergunningen zijn de technische bouwactiviteit en de ruimtelijke omgevingsplanactiviteit.

De technische bouwactiviteit gaat over het fysiek bouwen, zoals huizen, kantoren en wegen. De ruimtelijke omgevingsplanactiviteit heeft meer te maken met het organiseren en plannen van hoe we onze ruimte gebruiken. Denk hierbij aan de plek waar huizen gebouwd kunnen worden, waar parken moeten komen en zelfs hoe hoog gebouwen mogen zijn.

Er is geen verplichte samenhang tussen deze vergunningen. Dat betekent dat de aanvrager ervoor kan kiezen om ze los van elkaar óf tegelijkertijd aan te vragen. Op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over de 'knip'.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Bij een aanvraag wordt vaak gevraagd naar:

  • Situatietekening van de bestaande en beoogde situatie
  • Plattegrondtekeningen van de bestaande en beoogde situatie
  • Geveltekeningen van de bestaande en beoogde situatie
  • Doorsnedetekening
  • Detailtekeningen
  • Constructieve tekeningen en berekeningen
  • Bouwtechnische informatie
  • Verslag van de participatie

De hierboven beschreven documenten zijn veelvoorkomende documenten die horen bij een aanvraag. Het is per aanvraag verschillend wat er precies nodig is. Bij het toetsen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen er extra documenten gevraagd worden die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling. De vergunningverlener zal daar dan tijdens de procedure om vragen.

Alle tekeningen moeten op schaal gemaakt worden en voorzien zijn van informatie conform de kwaliteitseisen van een technisch tekenwerk (indeling, benaming en maatvoering). Een aanvraag wordt digitaal ingediend. Meer informatie daarover is te vinden op onze pagina vergunningcheck en aanvraag. Kunt u dit zelf niet? Dan kunt u op eigen kosten een technisch adviseur inschakelen.

Vergunningprocedure

Meestal geldt voor een aanvraag omgevingsvergunning de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging met 6 weken (in totaal 14 weken). In sommige gevallen is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van een half jaar van toepassing. Als dat zo is, laten wij dat zo snel mogelijk aan u weten.

Veelgestelde vragen

Voor een aantal (ver)bouwplannen is een pagina gemaakt met meer tekst en uitleg over de vergunningplicht. Ook geven wij aan wat er voor een aanvraag omgevingsvergunning ingediend moet worden, met eventuele aandachtspunten. Die informatie is te vinden bij veelgestelde vragen.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.