Verken uw idee

Is aan de hand van de vergunningcheck gebleken dat uw bouwplan vergunningplichtig is? Wilt u voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning onderzoeken of de kleuren en materialen passend bevonden worden? Of past uw plan niet binnen de regels van het omgevingsplan? Bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de bouw- of gebruiksregels? Dan kunt u uw idee verkennen. De gemeente onderzoekt dan of het een wenselijk plan is, dat goed in de omgeving past en of er een uitzondering voor mogelijk is.

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw idee te verkennen:

 • Preadvies welstand
 • Principeverzoek
 • Intake-/ omgevingstafel

Wat het inhoudt en hoe het ingediend kan worden staat hieronder omschreven. Houd er rekening mee dat het verkennen van uw idee meestal kosten met zich meebrengt.

Wat is een preadvies welstand? 

Is uw bouwplan vergunningplichtig, maar past het wel binnen de regels van het omgevingsplan? Dan zal het waarschijnlijk om kleine bouwwerkzaamheden gaan. Er zal bekeken moeten worden of uw plan aan de eisen voor omgevingskwaliteit voldoet. De omgevingskwaliteit gaat over het uiterlijk aanzien (zoals soort, kleur en vormgeving van materialen). Om vooraf te laten toetsen of er voldaan wordt aan een goede omgevingskwaliteit, kan er een preadvies welstand ingediend worden.

Bij welke soorten bouwplannen kan er een preadvies welstand aangevraagd worden?

Bijvoorbeeld bij het plaatsen of veranderen van:

 • kozijnen in de voor- of zijgevel gericht naar de openbare ruimte;
 • dakkapellen;
 • erkers;
 • schuttingen;
 • reclame op, aan of bij een gebouw.

Wat moet er voor aangeleverd worden?

 • bouwtekeningen (zoals: situatie, plattegronden, aanzichten, doorsneden en details)
 • korte toelichting van het plan
 • kleurenfoto('s) van de bestaande toestand

Afhandeling

De adviseur omgevingskwaliteit neemt het preadvies welstand in behandeling. Neem contact op met de adviseur om te overleggen of uw bouwplan in aanmerking komt.

Stuur de documenten op naar vergunningen@denhelder.nl met als onderwerp: preadvies welstand.

Kosten

Er worden geen kosten voor een preadvies welstand in rekening gebracht.

Wat is een principeverzoek?

Met een principeverzoek wordt onderzocht of een plan, dat niet binnen de regels van het omgevingsplan, past een kans van slagen heeft. Bij een principeverzoek worden plannen behandeld die geen grote gevolgen voor de omgeving hebben. Denk hierbij aan een dakopbouw, het toevoegen van woningen, een gebouw functioneel anders gebruiken, enzovoort. Deze plannen worden op zaken zoals stedenbouw, verkeer, planologie en eventueel andere aspecten beoordeeld. 

Wat moet ervoor aangeleverd worden?

Stuur de documenten op naar vergunningen@denhelder.nl met als onderwerp: principeverzoek.

Afhandeling

De gemeente streeft ernaar om binnen 6 weken advies te geven op het principeverzoek.

Kosten

€ 140,90 voor het in behandeling nemen van een principeverzoek                                                   

Als u binnen één jaar na een positief advies van het principeverzoek een omgevingsvergunning aanvraagt, worden de kosten in mindering gebracht op de kosten van een omgevingsvergunning.

Wat is een intake-/omgevingstafel?

Als blijkt dat het verzoek een behoorlijke ruimtelijke impact heeft of anderszins complex is (bijvoorbeeld een stedenbouwkundige herinrichting van het gebied of een bouwplan met bepaalde milieueisen), is het mogelijk om het verzoek door middel van intake-/omgevingstafel in behandeling te nemen. Wij zullen als gemeente Den Helder dan contact opnemen, omdat er dan geen sprake meer is van een principeverzoek. Wellicht dat de indieningsvereisten voor de intake/omgevingstafel anders zijn, maar daar zullen wij dan informatie over geven.

Kosten intake-/ omgevingstafel

 • € 140,90 voor het in behandeling nemen van een intaketafel
 • € 487,60 voor het in behandeling nemen van een eenvoudige omgevingstafel (maximaal 3 adviseurs en twee overlegrondes)
 • € 975,20 voor het in behandeling nemen van een complexe omgevingstafel (meer dan 3 adviseurs en meerdere overlegrondes)

Advies

Het principeverzoek is een advies. Het is geen toestemming om het planvoornemen uit te voeren. Wilt u na het advies toestemming vragen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.