Informeer uw omgeving

Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aanvraagt bij de gemeente, houden we ook rekening met participatie.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente houden we ook rekening met participatie. Participatie houdt in dat u de omgeving van uw project of activiteit (initiatief) betrekt bij uw plan(nen). Dit betekent dat u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet aangeven óf u aan participatie heeft gedaan en zo ja, hóe u aan participatie heeft gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. U kunt bijvoorbeeld aan participatie doen door uw omgeving, zoals uw buren, te vragen wat zij van uw project of activiteit vinden. 

Waarom participeren?

Het is handig als u voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning heeft geparticipeerd. Door van tevoren uw omgeving te betrekken, komt u erachter wat anderen van uw plan vinden. Bij de verdere uitwerking van uw plan kunt u hier vervolgens rekening mee houden. De kans is dan groter dat uw plan door de betrokkenen gesteund wordt en daardoor krijgt u waarschijnlijk sneller een vergunning. 

Krijg ik een vergunning als ik participeer? 

Participatie helpt bij het krijgen van een vergunning. Maar als u aan participatie doet, betekent dat niet dat u een vergunning krijgt. Dat hangt namelijk ook af van technische eisen, regels en wetten, zoals het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan bestaat sinds 1 januari 2024 en vervangt de bestemmingsplannen. De mogelijkheden van bezwaar en beroep blijven altijd bestaan.

Heeft u geen participatie georganiseerd, maar heeft uw plan wel gevolgen voor mensen of bedrijven in de omgeving? Dan kunnen we u adviseren om alsnog de (directe) omgeving te infomeren of te bekijken wat voor welke partijen belangrijk is. U kunt er ook voor kiezen geen participatie te organiseren. Het is namelijk niet verplicht. Dat kan wel als gevolg hebben dat partijen bezwaar maken of in beroep gaan.

Wanneer is participatie wél verplicht?

In sommige gevallen moet u verplicht aan participatie doen. De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld van gevallen waarin participatie verplicht is. In deze lijst kunt u zien of uw participatie verplicht is bij uw aanvraag.