Beleid

 • Besluitenlijsten

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders.

 • Privacy en persoonsgegevens

  Hoe gaat de gemeente met uw gegevens om? Bijvoorbeeld hoe wij deze verwerken in onze systemen.

 • Begroting

  In de begroting vindt u wat het college wil doen en wat dat kost.

 • Gemeenschappelijke regelingen

  De gemeente legt gemeenschappelijke regelingen vast in een register.

 • Kadernota

  In de Kadernota staan de prioriteiten van het college voor de komende jaren.

 • Verordeningen

  Vastgestelde, bindende regelingen.

 • Steunmaatregelen

  Documenten over steunmaatregelen van de gemeente.

 • Nota's

  Beleidsdocumenten die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

 • Woo-verzoek bekijken

  Een overzicht van de woo-verzoeken (voorheen wob) die de gemeente heeft behandeld.

 • Aanbestedingen

  Bij het inkopen en aanbesteden wil de gemeente Den Helder een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn.

 • Woo-verzoek indienen

  Wilt u informatie van de gemeente bekijken die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

 • Inclusieve gemeente

  De gemeente Den Helder wil dat iedereen mee kan doen en meetelt in de samenleving.

 • Omgevingsvisie

  Bekijk hier de omgevingsvisie van de gemeente Den Helder

 • Woo-verzoek bekijken

  Een overzicht van de woo-verzoeken (voorheen wob) die de gemeente heeft behandeld.