Omgevingsvisie

Bekijk hier de omgevingsvisie van de gemeente Den Helder

De komende jaren staat Den Helder voor een aantal grote uitdagingen. Hoe kunnen we de gemeente zo inrichten en gebruiken dat we ook in de toekomst fijn kunnen wonen, voldoende kansen hebben op werk en kunnen genieten van onze bijzondere natuur en het mooie landschap? En hoe zorgen we tegelijkertijd voor voldoende woningen, een overgang van fossiele naar duurzame energie en een leefomgeving die bestand is tegen een veranderend klimaat?

omgevingsvisie-coverDe omgevingsvisie van de gemeente Den Helder, met als titel “Koers op een sterke thuishaven”, geeft inzicht in de manier waarop we de leefomgeving willen behouden, gebruiken en ontwikkelen. Hiermee geeft de omgevingsvisie richting aan uitdagingen, doelen en kansen bij de toekomstige ontwikkeling van Den Helder.

Den Helder maken we samen

Een toekomstvisie voor de gemeente wordt niet gemaakt achter een bureau op het stadhuis. Voor de omgevingsvisie zijn we de wijken en kernen ingegaan en hebben we gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere organisaties die zich bij Den Helder betrokken voelen. De informatie uit deze gesprekken heeft ons geholpen bij het opstellen van de omgevingsvisie. Belangrijk, want we hebben elkaar hard nodig bij het opstellen én uitvoeren van de visie.

De omgevingsvisie is van onze gemeente, maar om de doelen en projecten uit te voeren werken we samen met andere overheden, zoals de Rijksoverheid, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook private partijen dragen vaak bij aan de verdere ontwikkeling van de stad. Denk bijvoorbeeld aan woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Ook (groepen) inwoners kunnen bijdragen aan de omgevingsvisie, bijvoorbeeld met initiatieven voor hun eigen woonomgeving. Op deze manier geven we samen vorm aan het Den Helder van de toekomst.

Lezen

Benieuwd naar de omgevingsvisie? Deze leest u eenvoudig (per hoofdstuk) hieronder.

De omgevingsvisie is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

  • Na de inleiding in hoofdstuk 1 vindt u in hoofdstuk 2 de visiekaart en de tien ‘Centrale Uitgangspunten’, de tien belangrijkste doelen voor de leefomgeving in de gemeente Den Helder.
  • In hoofdstuk 3 tot en met 6 vindt u zogeheten ‘Thematische uitwerkingen’. Per hoofdstuk wordt een thema verder uitgelicht, met een bijpassende kaart.
  • In hoofdstuk 7 tot en met 13 vindt u gebiedsgerichte deelvisies. Hierin wordt een deelgebied verder uitgelicht, ook weer met een bijpassende kaart.
  • Tot slot vindt u in hoofdstuk 14 een toelichting op hoe de omgevingsvisie onder de nieuwe Omgevingswet doorwerkt in andere planvormen, zoals in regels per locatie in het omgevingsplan en plannen en projecten voor uw (woon)omgeving. 

Omgevingsvisie Koers op een sterke thuishaven