Besluitenlijsten

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten van de vergaderingen kunt u hieronder inzien of downloaden.

2021

Eerdere besluitenlijsten vindt u in het archief.