Aanbestedingen

Bij het inkopen en aanbesteden wil de gemeente Den Helder een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die aanbieders eerlijke en gelijke kansen biedt. Het doel is om in te kopen tegen de juiste prijs-, kwaliteit,- en duurzaamheidsverhouding waarbij het inkoop- en aanbestedingsproces transparant is. De Europese wet- en regelgeving wordt hierbij nageleefd.

Inkoopbeleid

Op het gebied van aanbesteden van werken en diensten en leveringen handelen wij volgens de Europese Richtlijnen en het beleid van de gemeente Den Helder. Het beleid op gebied van inkoop en aanbesteding is vastgelegd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Den Helder 2021 ev.

Inkoopvoorwaarden

Op al haar inkopen van leveringen en diensten verklaart de gemeente Den Helder het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten regio Noord-Holland-Noord incl. addendum d.d. 16 april 2024 van toepassing. Deze voorwaarden zijn op 16 april 2024 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. In de toelichting op het VNG model algemene inkoopvoorwaarden worden de artikelen toegelicht.

Op al haar inkopen van ICT gerelateerde leveringen en diensten verklaart de Gemeente Den Helder de GIBIT 2023 Gemeente Den Helder d.d. 16 april 2024 van toepassing. Deze voorwaarden zijn op 16 april 2024 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

Beide voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar gedeponeerd onder nummer 37160613.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over aanbestedingen en inkopen van de gemeente Den Helder? Stuur dan een e-mail naar één van de adviseurs Inkoop via e-mailadres: inkoop@denhelder.nl.

TenderNed

De gemeente Den Helder is een aanbestedende dienst en daardoor verplicht zich te houden aan de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. In deze wet staat dat alle aankondigingen van opdrachten die nationaal en Europees worden aanbesteed op TenderNed bekend moeten worden gemaakt. Op de website www.tenderned.nl wordt uitgelegd hoe ondernemingen zich kunnen registreren, aangekondigde aanbestedingen kunnen vinden en ondersteuning bij het gebruik van TenderNed kunnen krijgen.

Documenten