Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente legt gemeenschappelijke regelingen vast in een register.

De gemeente Den Helder werkt met veel gemeenten en andere organisaties samen. Soms worden afspraken hierover vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Het register kunt u hieronder downloaden.

De gemeente Den Helder neemt deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

  • Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
  • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • Cocensus
  • GGD Hollands Noorden
  • Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)OP_Ondertekening

Register bekijken

U kunt het register bekijken en downloaden op www.officielebekendmakingen.nl