Begroting

In de begroting vindt u wat het college wil doen en wat dat kost.

Wat willen we als gemeente komend jaar bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat kost dat? Dat leest u in de begroting. In de programmarekening (of jaarrekening) en de tussenrapportages legt het college verantwoording af over de afgelopen periode. Wat is er in het afgelopen jaar gedaan en wat heeft dat gekost?

Begroting 2023

De gemeente wil alle inwoners en ondernemers een fijne, gezonde en veilige omgeving bieden. Om daarvoor te zorgen, ontvangen we elk jaar een bedrag van ruim € 200 miljoen dat we aan de stad uitgeven. De uitgaven zijn heel verschillend: van cultuur tot jeugdzorg, het onderhoud van wegen, groen en andere zaken in de wijken, zoals de aanschaf van speeltoestellen. Ook geven we geld uit aan duurzaamheid en wonen, werk (investeringen in de haven) en inkomen. Alle uitgaven en inkomsten vindt u terug in de jaarlijkse begroting. We kijken daarbij niet alleen naar wat er nu nodig is, ook hoe onze gemeente in de toekomst financieel gezond blijft. We hebben een stevige begroting voor 2023.

In onderstaande afbeelding vindt u de begroting kort toegelicht. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Meer informatie vindt u in de Begroting 2023 (pdf).

Begroting 2023 in vogelvlucht

Jaarrekening 2021

In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente Den Helder in 2021 het geld heeft uitgegeven. Gemeente Den Helder sluit 2021 af met een positief saldo van bijna € 8,3 miljoen euro. In de begroting werd nog rekening gehouden met een tekort van ruim € 1 miljoen. De jaarrekening (ook wel programmarekening) bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.