Inclusieve gemeente

De gemeente Den Helder wil dat iedereen mee kan doen en meetelt in de samenleving.

De gemeente Den Helder wil dat iedereen mee kan doen en meetelt in de samenleving. Dat noemen we inclusie. Op deze pagina leest u meer over wat de gemeente doet in het streven naar een inclusieve samenleving.

Tekening van diverse personen

Wat is inclusie?

Mensen kunnen om wie ze zijn worden uitgesloten van deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een handicap, verstandelijke beperking, leeftijd, andere cultuur, huidskleur, seksuele voorkeur of genderidentiteit. Maar ook door armoede, niet kunnen lezen en/of schrijven of niet goed horen of zien.

Een inclusieve samenleving is een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is. Iedereen die dat wil, kan meedoen aan de samenleving en hoort erbij. Dat kan alleen als je rekening houdt met elkaar. En als er geen drempels zijn om mee te kunnen doen. Voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Voor sommige mensen is iets extra’s of iets anders nodig om mee te kunnen doen.

Discriminatie melden

Heb je discriminatie ervaren of gezien? Je kan veilig en anoniem discriminatie melden.

Het VN-verdrag Handicap

Nederland heeft de internationale afspraak voor rechten van personen met een beperking in 2016 aangenomen. De internationale afspraak moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraak.

De Lokale Inclusie Agenda

De gemeente Den Helder heeft een Lokale Inclusie Agenda (pdf). Hierin staan de doelen die de gemeente heeft bepaald. En de activiteiten die de gemeente doet voor een inclusieve samenleving. De gemeente is bezig om een nieuwe Inclusie Agenda te maken. 

De Helderse Regenboog 

Nederland heeft 56 Regenbooggemeenten. Zij hebben samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een intentieverklaring getekend. Deze gemeenten krijgen een subsidie van het ministerie om beleid te maken.

De gemeente Den Helder is geen officiële Regenbooggemeente en krijgt ook geen subsidie. Wel heeft de gemeente zichzelf uitgeroepen tot Regenboogstad. De gemeente vindt het belangrijk dat lbhtqi+ personen zich geaccepteerd voelen en kunnen meedoen.

Hierbij is extra aandacht nodig voor jongeren, ouderen en de kringen waar lhbtiq+ nog een taboe is. De gemeente wil dat vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq+ personen afnemen. Zij moeten zich meer gesteund voelen, veilig en weerbaar kunnen zijn op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.