Nota's

Beleidsdocumenten die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Alle gepubliceerde regelgeving van Den Helder vindt u op www.overheid.nl. Niet al het door de gemeenteraad vastgestelde beleid is gepubliceerd op overheid.nl. Onderstaand overzicht geeft inzicht in het door de gemeenteraad vastgestelde beleid met daarachter de datum van de raadsbesluiten.

Economie, toerisme en retail
Document Vastgesteld
Havenvisie Den Helder 2040 (pdf) 3 juli 2023
Regioakkoord De Kop Groeit (pdf) 30 juni 2020
Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 en het bijbehorend Ontwikkelkader (pdf) 17 december 2018
Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 (pdf) 8 november 2018
Beleidskader Toerisme Den Helder bruist! (pdf) 19 juni 2017, met toevoeging
Onderwijs
Document Vastgesteld
Integraal huisvestingsplan 2022-2023 (pdf) 6 september 2021
Cultuur, sport en erfgoed
Document Vastgesteld
Kerkenvisie vastgesteld (pdf) 7 maart 2022
Beleidskader Sport Den Helder beweegt vooruit! (pdf) 18 mei 2020
Beleidskader Archeologie (pdf) 8 april 2019,  als onderdeel van het beleidskader ‘Cultureel erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst'.
Beleidskader cultureel erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’ (pdf) 16 oktober 2017
Vastgoed, omgevingszaken en wonen
Documenten Vastgesteld
Beleidskader Vastgoed 2022-2024 (pdf) 20 december 2021
Nota Grondbeleid 2019 (pdf) 24 juni 2019
Nota Zonneparken (pdf) 2 maart 2015
Woonzorgvisie (pdf) 1 november 2021
Beleidskader schuilstallen (pdf) 6 april 2021
Niet-Gesprongen Explosieven beleidsnota en bijbehorende kaart (pdf) 23 november 2020
Woonvisie Den Helder 2020-2025 (“Den Helder in beweging”) (pdf) 2 november 2020 met toevoeging
Regionale nota bodembeheer (pdf) 15 oktober 2018 
Beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder (pdf) 16 december 2019 met wijzigingen
Duurzaamheid