Jeugd en gezin

Hulp en ondersteuning voor gezinnen en jongeren. Bijvoorbeeld Jeugdhulp, Kindpakket en het Jongerenpunt.

 • Jeugdhulp

  Soms heeft een kind extra zorg of bescherming nodig. Zoals geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jeugdbescherming.

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente vergoedt in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind naar school.

 • Vergoedingen voor kinderen

  Vergoedingen voor mensen met een laag inkomen en jonge kinderen, zoals het Kindpakket.

 • Jongerenpunt

  Ben jij een jongere tussen 16 en 27 jaar? En kun je wel wat hulp gebruiken? Wij zijn er voor jou.

 • Jeugd Werkt!

  Ben je 16 tot 27 jaar en heb je geen werk? De gemeente kan helpen bij het vinden en behouden een (leerwerk)baan.

 • Hulp voor jongeren zonder startkwalificatie

  Ben je tussen de 18 en 23 jaar? En ga je niet naar school, heb je geen baan en geen startkwalificatie? De gemeente kan jou helpen op weg naar scholing of werk.

 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  Kinderen ouder dan 5 jaar moeten naar school. Soms kan voor uw kind een uitzondering worden gemaakt.

 • Uw kind naar de kinderopvang

  Wilt u uw kind inschrijven voor kinderopvang? Neem dan contact op met een kinderopvangorganisatie.

 • Kinderopvang starten of uitbreiden

  Wilt u een kinderopvang starten of uitbreiden? Dit moet u aanvragen bij de gemeente.

 • Cliëntondersteuning aanvragen

  Soms kunt u gratis ondersteuning krijgen bij aanvragen en regelen van hulp bij de gemeente.