Leerlingenvervoer

Als ouder of verzorger zorgt u meestal zelf voor het vervoer van uw kind naar en van school. Er zijn situaties waarin dit minder goed mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw kind door een beperking aangepast vervoer nodig heeft. Of omdat de school op flinke afstand van uw huis ligt. In dit soort situaties kunt u soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer.

Voorwaarden en verordening

Wij geven een vergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw kind is op 1 augustus van het schooljaar minimaal 4 jaar oud. Of minimaal 3 jaar oud bij doofheid of slechthorendheid bij speciaal onderwijs.
  • Uw kind woont in de gemeente Den Helder.
  • Uw kind gaat naar een speciale school voor basisonderwijs bedoeld in de Wet op primair onderwijs. Of naar een school voor speciaal onderwijs bedoeld in de Wet op expertisecentra.
  • Uw kind kan niet zelfstandig naar school met het openbaar vervoer of de fiets door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

De voorwaarden staan in de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Den Helder.

Elk jaar voor 1 juni aanvragen

Heeft u dit jaar recht op de vergoeding? Vraag de vergoeding dan dit jaar vóór 1 juni aan.

Aanvragen

U vraagt de vergoeding op deze manier aan:

  1. Download het aanvraagformulier leerlingenvervoer (pdf). Vul het formulier in.
  2. Bel naar Team Jeugd van de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 12.00 uur). Vraag naar het formulier schooladvies leerlingenvervoer. Wij sturen het formulier naar u op. Laat dit formulier invullen door de directeur van de school.
  3. Stuur de volledig ingevulde formulieren op naar de gemeente. Dat kan met het contactformulier. Of met een e-mail naar leerlingenvervoer@denhelder.nl. Of breng het langs bij de receptie in het stadhuis.
Na uw aanvraag

De gemeente beoordeelt uw verzoek en stuurt u binnen 8 weken een brief. In de brief staat of u recht heeft op vervoer en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Hoe hoog is de vergoeding?

Na uw aanvraag onderzoekt de gemeente welke vergoeding passend is. Dat hangt af van bijvoorbeeld:

  • op welke manier uw kind kan reizen
  • of er begeleiding nodig is bij het reizen
  • wat de kortste en meest veilige route is. De kortste route naar school bepalen we met www.routeplanner.nl. Reist uw kind met het openbaar vervoer? Dan bepalen we de kortste route met www.9292.nl.

Krijgt u al een andere vergoeding voor vervoerskosten? Dan halen we dat bedrag van de vergoeding af.

Gebruikt u een eigen vervoermiddel? Dan krijgt u een vergoeding per kilometer. De vergoeding bepalen we met de CAO Rijk.

Heeft u recht op vergoeding van openbaar vervoer? De gemeente geeft dan aan hoe u deze kosten kunt declareren.

Als uw kind 18 jaar wordt

Krijgt u een vergoeding en wordt uw kind 18 jaar? Dan ontvangt u niet langer een tegemoetkoming. Uw kind kan dan zelf de vergoeding aanvragen.

Kosten declareren

Heeft u een vergoeding toegekend gekregen voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto)? Dan kunt u maandelijks uw kosten terugvragen (declareren). U ontvangt de declaratieformulieren bij de beschikking. Heeft u deze niet meer? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@denhelder.nl. Dan sturen wij nieuwe formulieren naar u op. Of bel naar Team Jeugd via telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 12.00 uur).).

Meer informatie

Heeft u een vraag? Bel dan naar de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.00 uur).