Jeugdhulp

Soms heeft een kind extra zorg of bescherming nodig. Zoals geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jeugdbescherming. In de gemeente Den Helder kunt u op verschillende plekken terecht voor hulp. U kunt ook hulp via de gemeente aanvragen.

Waar kunt u terecht?

Heeft u vragen of zorgen over (het gedrag van) uw kind? Dan kunt u het beste terecht bij jeugdprofessionals die uw kind en uw situatie kennen. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school, of uw huisarts. Meer informatie over instellingen die u kunnen helpen vindt u op Hulpwijzer Den Helder.

Gesprek aanvragen bij de gemeente

Heeft u toch extra hulp of ondersteuning nodig voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met Team Jeugd van de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 9.00 - 14.00 uur).

Gesprek met de jeugdconsulent

Of u hulp kunt krijgen, hangt af van uw situatie. Dit bespreekt u met een jeugdconsulent. We kijken wat u zelf kunt doen en of u ondersteuning nodig heeft. De consulent is geen hulpverlener. Hij of zij kan u doorverwijzen naar organisaties die u kunnen helpen.

Als u recht heeft op hulp

Als u recht heeft op hulp, maakt de consulent samen met u een plan. De gemeente heeft hulp ingekocht bij organisaties met deskundig personeel. Deze organisaties kunnen u meestal hulp bieden. Dit heet Zorg in Natura.

PGB

Als Zorg in Natura in uw situatie niet mogelijk is, kunt u de mogelijkheden bespreken voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf hulp inkopen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt dan de rekeningen aan de hulpverleners. U krijgt zelf geen geld.