Kinderopvang starten of uitbreiden

Wilt u een kinderopvang starten of uitbreiden? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of gastouderopvang? Dit moet u aanvragen bij de gemeente. Voordat u dat doet, moet u een aantal andere zaken regelen. Bekijk daarom eerst op de website van de Rijksoverheid de informatie over het starten van een kinderopvang.

Kinderopvang starten

  • U moet de gemeente vragen of u mag starten met een kinderopvang. Dit kunt u doen met een van de aanvraagformulieren. Op de website van de Rijksoverheid vindt u deze aanvraagformulieren.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail op naar r.meissner@denhelder.nl.
  • Heeft u het aanvraagformulier naar de gemeente gestuurd? Wij bellen u daarna om een afspraak te maken voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u meer informatie. Dit geldt alleen voor nieuwe houders, met reeds bestaande houders wordt een inspectie aangevraagd bij de GGD, waarna de GGD contact met u opneemt voor het maken van een afspraak voor een inspectie. Als de GGD en de gemeente akkoord zijn , kunt u in exploitatie gaan.

Kinderopvang uitbreiden

  • U moet de gemeente vragen of u uw kinderopvang mag uitbreiden. Dit kunt u doen met een van de aanvraagformulieren. Op de website van de Rijksoverheid vindt u deze aanvraagformulieren.
  • Download de aanvraagformulieren van de website van de Rijksoverheid.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail op naar r.meissner@denhelder.nl.
  • Als uw aanvraag volledig is, vraagt de gemeente een inspectie aan bij de GGD.
  • De GGD neemt hierover contact met u op.
  • Als de GGD en de gemeente akkoord zijn met de uitbreiding, kunt u in exploitatie gaan.

Beleid en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de opvang. De GGD is als toezichthouder verantwoordelijk voor de inspecties. De gemeente voert de handhaving uit op de kinderopvang. Meer informatie over het beleid van de gemeente vindt u in de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015.

Contact