Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen ouder dan 5 jaar moeten naar school totdat zij een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Dit heet de leerplicht of kwalificatieplicht. Soms kan voor uw kind een uitzondering worden gemaakt. Een medewerker van de gemeente (leerplichtambtenaar) houdt hier toezicht op.

  • Jongeren van 5 tot 16 jaar moeten naar school (leerplicht).
  • Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten naar school tot ze een diploma hebben (kwalificatieplicht).

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de leerplicht en kwalificatieplicht.

Verlof aanvragen

Soms is er een goede reden om niet naar school te gaan, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter. U kunt verlof aanvragen bij de directeur van de school.

Bijzonder verlof aanvragen

U kunt vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een begrafenis, verhuizing of huwelijk. Dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar vooraf toestemming geeft. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over bijzonder verlof.

Vrijstelling

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. Maar misschien kan uw kind door bijzondere omstandigheden niet naar school. Dan kan de leerplichtambtenaar een vrijstelling van de inschrijvingsplicht geven. Uw kind hoeft dan (tijdelijk) niet ingeschreven te staan op een school. Neem voor meer informatie contact op met de leerplichtambtenaar, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 12.00 uur).

Spijbelen

Spijbelt uw kind? Dan kan de leerplichtambtenaar u en uw kind uitnodigen voor een gesprek. Hierin wordt gekeken naar de oorzaak van het verzuim. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Daarna bepaalt een rechter wat de straf is, bijvoorbeeld een boete.

Contact met de leerplichtambtenaar

Bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 9.00 - 14.00 uur). Of neem contact op met het team Leerlingenzorg.

Hulpwijzer Den Helder

Heeft u vragen over bijvoorbeeld opvoeden, opgroeien of gezinsproblemen? Op Hulpwijzer Den Helder vindt u informatie die u helpt bij het zoeken naar oplossingen.