Bodycams bij boa's

In Den Helder dragen boa's een bodycam. Als u op beeld staat, kunt u een verzoek indienen om de beelden te bekijken.

In Den Helder kunt u boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) tegenkomen die een bodycam dragen.

Een bodycam is een kleine, draagbare camera die op het uniform gedragen wordt. De bodycams worden gebruikt om veiligheid van de handhaver te vergroten. Met name bij risicovolle werkzaamheden worden de bodycams gedragen.

Gebruik van de bodycam

De Boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. De boa geeft van tevoren aan betrokkene(n) aan dat de bodycam wordt aangezet. De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Als de handhaver de opnameknop indrukt, dan neemt de bodycam ook een korte periode van daarvoor op.

Gebruik van beelden

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De handhaver kan de beelden niet meteen op straat bekijken of verwijderen. Als de handhaver op kantoor is, plaatst de handhaver de beelden in een dockingstation. Een dockingstation is een beveiligde omgeving. De gemeente bewaart de beelden maximaal 28 dagen. Daarna worden de beelden verwijderd, tenzij er volgens de wet een reden is om dat niet te doen. Bij een aangifte of een verzoek van de gefilmde persoon kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden.

In drie gevallen mag de gemeente de beelden bekijken:

  • Als het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek
  • Een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken
  • Op verzoek van de boa

Verzoek om beelden te bekijken

 Bent u gefilmd en wilt u de beelden bekijken? Dan kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien. De gemeente heeft daarbij de volgende gegevens van u nodig:

  • Naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres en eventueel organisatie
  • Een aantoonbaar belang voor het bekijken van de beelden
  • De datum, tijdstip en plaats van opname van de beelden