Hulp van organisaties

Via veel organisaties in Den Helder kunt u hulp krijgen of bieden. Bijvoorbeeld Noordkop Voor Elkaar, de bibliotheek of Hulpwijzer Den Helder.