Hulp met taal

Wilt u beter leren spreken, lezen en schrijven? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Of kent u iemand die moeite heeft met Nederlands lezen, schrijven of spreken? In Den Helder zijn er verschillende mogelijkheden voor taaltraining. Persoonlijk of in een groep.

Deze trainingen zijn erop gericht om lezen, schrijven of spreken in het Nederlands te verbeteren. Zoals het begrijpen van eenvoudige gebruiksaanwijzing, het invullen van formulieren of het schrijven van korte berichten.

We zetten de organisaties en hun aanbod hieronder voor u op een rijtje. U vindt het aanbod ook in de folder: Taalaanbod. Beter worden in spreken, lezen en schrijven (pdf).Vrouw en mannen aan tafel

KopGroep Bibliotheken

KopGroep Bibliotheken is dé fysieke en digitale plek waar mensen komen om zich te ontspannen, anderen te ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast is KopGroep Bibliotheken dé partner voor onderwijs, welzijn en cultuur in de Noordkop.
Taalhuis

Het Taalhuis is dé centrale plek in de stad waar verschillende organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of omgaan met computers, het internet en mobiele telefoons.

Voor wie?

Voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of de Nederlandse taal oefenen.

Tips en advies

Het Taalhuis is ook een plek waar u terecht kunt voor een adviesgesprek. U krijgt dan tips en advies over welk taalaanbod voor u het meest geschikt is. 

Wanneer?

Het Taalhuis Den Helder is geopend op maandag en woensdag van 09.30 tot 12.30 uur. Met uitzondering van de schoolvakanties. 

Waar?

Bibliotheek School 7, Keizersgracht 94, Den Helder. 

Afspraak

U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar: taalhuisdenhelder@kopgroepbibliotheken.nl. U kunt ook zonder afspraak binnenlopen. Het kan dan zijn dat u even moet wachten.

Kosten

Deelname is gratis.

Het Taalhuis wordt ondersteund door Stichting Lezen en Schrijven: www.lezenenschrijven.nl.

Taalcafé

Het Taalcafé heeft als doel uw zelfredzaamheid te vergroten door op een ontspannen manier samen de Nederlandse taal te oefenen. Dit doen we door in kleine groepjes samen te werken. Een taalvrijwilliger zorgt hierbij voor deskundige begeleiding.

Voor wie?

Voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of de Nederlandse taal oefenen.

Waar en wanneer?

Nieuw Den Helder
Marsdiepstraat 272, Den Helder
Dinsdag: 12.00 - 13.30 uur

School 7
Keizersgracht 94, Den Helder
Woensdag: 13.15 - 14.45 uur

Aanmelden niet nodig

U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Kosten

Deelname is gratis.

Taalmaatjes

Taalmaatjes helpen u om beter leren spreken. Maar ook hulp bij het verbeteren van uw lees- en schrijfvaardigheid is mogelijk. U spreekt met een taalvrijwilliger af om samen te oefenen met taal. Dat is dan een uur per week, een half jaar lang. Afspreken met een taalmaatje kan bij alle locaties van de bibliotheek.

Voor wie?

Voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of de Nederlandse taal oefenen.

Aanmelden

Om te kijken of een taalmaatje voor u een goede oplossing is en wat de mogelijkheden zijn, is er eerst een intakegesprek met de medewerker van het Taalhuis.

Waar?

Het intakegesprek is bij School 7, Keizersgracht 94, Den Helder.

Wanneer?

Afspraken voor de intake verlopen via het Taalhuis: taalhuisdenhelder@kopgroepbibliotheken.nl

Kosten

Deelname is gratis.

Website

www.kopgroepbibliotheken.nl

Humanitas

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
VoorleesExpress

Is Nederlands nog moeilijk? Een vrijwilliger van VoorleesExpress leest thuis voor aan uw kinderen. Leuk én leerzaam, ook voor uzelf. Twintig weken lang gaat een vrijwilliger met u en uw kind aan de slag met taal en lezen. Dit kan door middel van voorlezen, taalspelletjes of op een andere creatieve manier.

Voor wie?

De VoorleesExpress is voor kinderen vanaf twee jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld omdat de taal nieuw voor een kind is. Of omdat er weinig tijd of ruimte is om thuis te oefenen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via een verwijzer. Of u neemt zelf contact op via de website www.humanitas.nl of bel naar telefoonnummer 0223 617 422.

Waar?

Elke week komt er een getrainde vrijwilliger een uur bij u thuis om de taal te stimuleren.

Kosten

Deelname is gratis.

Website

www.humanitas.nl/afdeling/kop-van-noord-holland/activiteiten/voorlees-expres/

Internationaal Vrouwencentrum (IVC)

Het Internationaal Vrouwen Centrum ondersteunt (migranten)vrouwen naar sociale zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Het IVC organiseert cursussen, activiteiten en projecten en coacht vrouwen naar verdere opleiding, stage, vrijwilligerswerk en betaald werk.
Taalles

Het IVC biedt taallessen aan op verschillende niveaus. De lesperiode bestaat uit 15 bijeenkomsten van 1½ uur taalonderwijs. U krijgt een map met lesmateriaal. U krijgt bovendien een toets en de uitslag daarvan. De lessen worden gegeven door professionele vrijwilligers. Er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal van www.hetbegintmettaal.nl.

Voor wie

Voor vrouwen die beter willen leren lezen, schrijven of de Nederlandse taal oefenen.

Wanneer?

De lessen zijn op dinsdagochtend van 09.30 – 11.00 uur.

Waar?

IVC, IJsselmeerstraat 154, Den Helder.

Kosten

De taallessen kosten € 25,-. Dat is voor 15 lessen, de map met lesmateriaal en de toets.

Open inloop taal

Op woensdagochtend is er een open inloop, waar vrouwen kunnen aansluiten. Er wordt per maand een nieuw gespreksthema behandeld. Thema’s zijn onder andere: natuur, cultuur, gezondheid en opvoeden.

Voor wie

Voor vrouwen die de Nederlandse taal willen oefenen.

Wanneer?

De bijeenkomsten zijn op woensdagochtend van 09.30 – 11.30 uur.

Waar?

IVC, IJsselmeerstraat 154, Den Helder.

Kosten

Deelname is gratis.

Actieve taaltraining ‘Spreek je Uit!’

Deze taaltraining is erop gericht om u bewust te maken van de mensen om u heen, uw eigen mogelijkheden en eigen wensen. U leert uw eigen doelen te behalen.

Voor wie?

Voor vrouwen die de Nederlandse taal al aardig onder de knie hebben.

Wanneer?

Deze training wordt gegeven op maandagochtend van 9.00 – 11.30 uur.

Waar?

IVC, IJsselmeerstraat 154, Den Helder.

Kosten

De kosten voor deze taaltraining zijn € 52,50.

Website

www.ivcdenhelder.nl

MEE & de Wering

MEE & de Wering ondersteunt mensen bij het oplossen en voorkomen van diverse problemen. Zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. 
Hulp bij invullen formulieren 

MEE & de Wering biedt geen eigen taalactiviteiten aan, maar verwijzen daar wel naar door. Daarnaast bieden ze u hulp bij het invullen van formulieren en aanvragen. 

Kosten

De ondersteuning is gratis. 

Waar?

Wilt u weten waar u zonder afspraak binnen kunt lopen? Neem dan contact met ons op via: 088 007 52 00.

Website

www.meewering.nl 

Praktijk voor uw welzijn 

Praktijk voor uw welzijn is een praktijk voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij waar hij of zij in het leven tegenaan loopt.
Ondersteuning bij lezen en begrijpen Nederlandse taal

De praktijk ondersteunt u in het lezen en begrijpen van de Nederlandse taal en het lezen en begrijpen van ambtelijke brieven. Ook ondersteunt de praktijk u bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. 

Voor wie?

Voor mensen van niet-Nederlandse afkomst en mensen die vroeger geen kans hebben gehad om te leren lezen en schrijven. 

Wanneer?

U kunt een afspraak maken via www.praktijkvooruwwelzijn.nl. Of bel naar 0223-693554 of 0624620792. Mailen kan ook: info@praktijkvooruwwelzijn.nl

Waar?

’t Wijkhuis, Texelstroomlaan 5, Den Helder.

Kosten

Het intakegesprek is altijd gratis. Het tarief voor de volgende gesprekken is € 50,- per uur. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een aantal gesprekken. U kunt dit bij uw zorgverzekering navragen. Soms is het mogelijk dat uw kerk of uw werkgever of uitkerende instantie een bijdrage kan leveren in de kosten.

Website

www.praktijkvooruwwelzijn.nl

Vluchtelingenwerk Den Helder 

Vluchtelingenwerk Den Helder ondersteunt vergunninghouders in de gemeente Den Helder bij hun integratie in de maatschappij.
Taalmaatje/taalcoach

Vluchtelingenwerk biedt u extra hulp bij het leren van de Nederlandse taal door middel van het taalmaatjesproject. Een taalcoach/taalmaatje is een vrijwilliger die u helpt bij het oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk.

Voor wie?

Voor vluchtelingen die inburgeringslessen volgen.

Waar en wanneer?

Neem voor meer informatie contact op via 06 23 30 70 62 of per mail: denhelder@vluchtelingenwerk.nl.

Kosten

Deelname is gratis.

Website

www.vluchtelingenwerk.nl

Vonk

Vonk is een onderwijsorganisatie en beroepsopleider van Noord-Holland. Vonk biedt verschillende soorten onderwijs aan: vmbo, mbo, vavo, educatie, (taal)cursussen en bedrijfsopleidingen.
Nederlandse les (als Nederlands uw moedertaal is)

Bij deze taalcursus gaat u (beter) leren lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer.

Voor wie

Voor mensen van 18 jaar of ouder die goed Nederlands spreken en begrijpen. Maar beter willen leren lezen en schrijven.

Waar?

Kievitstraat 31 Den Helder.

Wanneer?

U kunt op verschillende tijden les krijgen. U krijgt elke week 1 les. Een les duurt 2 uur en 30 minuten en u hebt een kwartier pauze. 

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan via www.vonknh.nl of via het Taalhuis: taalhuisdenhelder@kopgroepbibliotheken.nl.

Nederlandse les (als Nederlands niet uw eigen taal is)

Wilt u beter leren Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven en meer Nederlandse woorden kennen? Dan kunt u een taalcursus bij Vonk volgen. De lessen zijn gericht op Nederlands leren spreken, verstaan, lezen en schrijven en meer Nederlandse woorden kennen. Deze lessen worden op verschillende niveaus gegeven.

Voor wie?

De lessen zijn bedoeld voor deelnemers van 18 jaar of ouder die niet (meer) inburgering plichtig zijn. En waarvan Nederlands niet de eigen taal is.

Waar?

Kievitstraat 31 Den Helder.

Wanneer

U kunt op verschillende tijden les krijgen. Er is elke week 1 les. Een les duurt 2 uur en 30 minuten met een kwartier pauze. 

Aanmelden

Aanmelden kan via www.vonknh.nl of via het Taalhuis: taalhuisdenhelder@kopgroepbibliotheken.nl.

Nederlands oefenen (met getrainde vrijwilligers)

Dit taalaanbod vergroot uw zelfredzaamheid door op een ontspannen manier samen de Nederlandse taal te oefenen. In groepjes trainen we met goed leren spreken en goed kunnen verstaan. Na de les oefent u de opdrachten in de praktijk. Een getrainde taalvrijwilliger zorgt voor deskundige begeleiding. 

Voor wie?

Voor iedereen die zijn of haar spreekvaardigheid wil vergroten.

Aanmelden niet nodig

U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom. 

Kosten

Deelname is gratis.

Wanneer?

Maandag- en dinsdagochtend van 9.30-11.30 uur

Waar

ROC Vonk, Sportlaan 54 Den Helder

Aanbevolen websites

Overzicht

Organisatie Wat Niveau Door wie Met wie
KopGroep Bibliotheken Taalcafé A0 - B1 Vrijwilligers Groep
KopGroep Bibliotheken Taalmaatje A0 - B2 Vrijwilligers Een op een
Humanitas VoorleesExpress Niet van toepassing Vrijwilligers Bij mensen thuis
IVC Taallessen A1 Vrijwilligers Groep
IVC Taallessen A2 Vrijwilligers Groep
IVC Taallessen B1 Vrijwilligers Groep
IVC Woensdagochtendbijeenkomst A0 - B2 Vrijwilligers Groep
IVC Taaltraining 'Spreek je uit' A2 - B1 Vrijwilligers Groep
Praktijk voor uw welzijn Individuele ondersteuning A0 - B2 Experts Een op een
Vluchtelingenwerk Taalcoach A0 - A2 Vrijwilligers Een op een
Vonk Basiscursus Nederlands A0 - A2 Experts Groep
Vonk Vervolgcursus Nederlands B1 - B2 Experts Groep
Vonk Spreeklessen A0 - B1 Vrijwilligers Groep
Vonk Lees- en schrijfvaardigheid verbeteren Nederlands als moedertaal Experts Groep

Beschrijving taalniveau's

Niveau Omschrijving
A0 U heeft weinig of geen/kennis van de Nederlandse taal
A1 U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. U kent bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.
A2 U bent bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken.
B1 U kunt uw eigen mening geven en ervaringen, gebeurtenissen en dromen beschrijven.
B2 U kunt de hoofdlijnen van ingewikkelde teksten begrijpen. U kunt een duidelijke en goede tekst maken. En u kunt spontaan aan een gesprek deelnemen.