Omgevingsvergunning

 • Omgevingsloket

  Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand of een activiteit op of aan een dijk? Het kan in het Omgevingsloket.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen.

 • Vergunningcheck en aanvraag

  Bouwen, verbouwen of slopen? Controleer of u een vergunning nodig heeft of een sloopmelding moet doen via de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

 • Vergunning en melding

  Met de invoering van de Omgevingswet is er een onderscheid gemaakt tussen vergunningen en meldingen.

 • Principeverzoek en tafels

  Past uw planvoornemen niet binnen het omgevingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.

 • Wet kwaliteitsborging

  Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit kan gevolgen hebben bij het bouwen van een gebouw of ingrijpend verbouwen.

 • Participatie bij de omgevingsvergunning

  Wanneer u na 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, houden we ook rekening met participatie.

 • Bouwdossier opvragen

  Een bouwdossier heeft u bijvoorbeeld nodig voor een bouwvergunning.

 • Vergunningvrij

  Wat de vergunningvrije mogelijkheden zijn hangt sterk af van de regelgeving in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan.

 • Veelgestelde vragen omgevingsvergunning

  Antwoorden en uitleg bij veelgestelde vragen over de omgevingsvergunning.

 • Omgevingskwaliteit

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt u soms te maken met een beoordeling op 'omgevingskwaliteit'.

 • Kosten omgevingsvergunning

  Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning.

 • Korting op bouwleges

  Als u duurzaam (ver)bouwt, kunt u misschien korting krijgen op de bouwleges.

 • Omgevingsplan

  In het omgevingsplan staan alle (juridische) regels voor onze fysieke leefomgeving.

 • Handhaving omgevingsvergunningen

  In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van omgevingsvergunningen.

 • Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

  De LIOR is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte in Den Helder.

 • Regelgeving tot en met 2023

  Informatie over de regels tot en met 31 december 2023.