Kosten omgevingsvergunning

Als u voor een (ver)bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft, worden legeskosten in rekening gebracht. Leges zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning aan de gemeente moet betalen. Wanneer u dit duurzaam doet, kunt u in aanmerking komen voor een korting op de leges.

Kosten per activiteit

Per omgevingsvergunning verschillen de kosten, omdat dit afhangt van de aangevraagde activiteiten en de bouwkosten. De legeskosten zijn vastgelegd in de legesverordening en bedragen per activiteit:

Activiteit Kosten
Bouwen 2,15% van de aannemingssom exclusief omzetbelasting met een minimum van: € 140,90 en met een maximumtarief van € 352.873,32
Afwijken van het bestemmingsplan € 293,25 bij een reguliere procedure en €4.482,20 bij de uitgebreide procedure
Aanleggen € 140,90
Brandveilig gebruik € 794,80 verhoogd met € 0,08 per m2 met een maximum van €1.198,65
Een monument wijzigen € 166,50 en € 326,70 bij een rijksmonument
Een in-/ uitrit maken € 84,80
Kappen van een boom € 43,20
Reclame(stickers)

€ 166,50

Andere kosten kunt u bekijken in de legesverordening.

Overige kosten

 • Bij de activiteit “bouwen” worden ook kosten voor de welstand in rekening gebracht. Het bedrag is 0,2% van de bouwkosten met een minimaal bedrag van € 42,20 en een maximaal bedrag van € 2373,75.
 • Bij de activiteit “een in-/uitrit maken”  betaalt u de vastgestelde legeskosten en de aanlegkosten van een in-/ en uitrit. De aanlegkosten zijn afhankelijk van de situatie.
 • Er worden ook kosten in rekening gebracht bij een weigering of het intrekken van een omgevingsvergunning:
  • Bij een weigering betaalt u 50% van de legeskosten bij de activiteit “bouwen”, “aanleggen” en “monumenten”.
  • Bij het intrekken van een omgevingsvergunning:
   • U betaalt 25% van de legeskosten bij de activiteit “bouwen”, “aanleggen”, “monumenten” en “slopen” als de aanvraag binnen 4 weken wordt ingetrokken
   • U betaalt 40% als de aanvraag na 4 weken wordt ingetrokken. U krijgt geen geld terug voor gemaakte advieskosten. U betaalt ook de advieskosten.
  • o    Een bedrag minder dan € 135,70 op bovengenoemde activiteiten wordt niet teruggegeven.
 • Teruggave gecertificeerde Bouwbesluittoets:
  • o    Wanneer sprake is van een (wettelijk toegestane) gecertificeerde Bouwbesluittoets, bestaat aanspraak op vermindering van 20% van de leges waarbij er altijd een minimumbedrag aan leges van € 135,70 in rekening wordt gebracht.

Korting

U kunt soms korting op de leges krijgen.