Een woning huren of verhuren

Huurt of verhuurt u een woning in gemeente Den Helder? Een verhuurder of bemiddelaar moet zich houden aan voorwaarden. Huurders kunnen misstanden melden bij de gemeente.

Huurt of verhuurt u een woning in gemeente Den Helder? Een verhuurder of bemiddelaar moet zich houden aan regels. Huurders kunnen misstanden melden bij de gemeente.

Regels voor verhuurders en bemiddelaars

Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Wilt u een woning in de gemeente Den Helder voor langere tijd verhuren? Dan moet u zich houden aan de volgende voorwaarden. Onderstaande regels gelden voor verhuurders en bemiddelaars. De gemeente Den Helder handhaaft hierop.

 • U berekent voorafgaand aan de verhuur wat u volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel aan maximale huur mag vragen. Op de website van de Huurcommissie doet u de Huurprijscheck
 • U berekent geen onredelijke of onverklaarbare servicekosten.
 • U discrimineert niet bij het selecteren van een potentiële huurder.
 • U intimideert nimmer een huurder in geval u een woning verhuurt.
 • In geval er sprake is van bewoning dan staan bewoners ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres van de gehuurde woning.
 • Bij verhuur van onzelfstandige woonruimten vraagt u hier een kamerverhuurvergunning aan.
 • U stelt een schriftelijk huurcontract op wat aan de eisen van de wet voldoet en wat u met de huurder in gezamenlijke overeenstemming ondertekent. 
 • In geval u verhuurt aan arbeidsmigranten dan dient het huurcontract afzonderlijk te zijn van het arbeidscontract.  

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regels uit de Wet goed verhuurderschap.

Opkoopbescherming (kwetsbare) buurten

Binnen de gemeente Den Helder zijn enkele (kwetsbare) buurten aangewezen waarbinnen een zelfbewoningsplicht geldt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Opkoopbescherming woningen.

Gemeente Den Helder controleert actief en handhaaft

Helaas laat de praktijk zien dat er ook misstanden plaatsvinden op de verhuurmarkt. Is er sprake van onrechtmatige situaties zoals illegale kamerverhuur, discriminatie of intimidatie? De gemeente Den Helder controleert actief op de naleving en kan waar nodig bestuursrechtelijke maatregelen nemen zoals het opleggen van hoge dwangsommen. 

Tijdelijk een woning verhuren?

Bent u eigenaar van een leegstaande woning en wilt u deze tijdelijk verhuren? U vindt de voorwaarden op de pagina Tijdelijk verhuren leegstaande woning.

Recreatief verhuren van een woning?

In de basis is het niet toegestaan een woning te verhuren voor recreatieve doeleinden. Het aanbieden van logies (bijvoorbeeld via AirBNB) of ‘Bed & Breakfast’ vereist daarom een vergunning. Meer informatie vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over de Omgevingsvergunning. U dient zelf in de woning te wonen. 

Misstand verhuur melden

Ervaart u ongewenst gedrag van een verhuurder of verhuurbemiddelaar van een woning, kamer of appartement? Dit kunt u melden bij de gemeente.

Wat kunt u melden?

U kunt bijvoorbeeld het volgende melden:

 • te hoge huur
 • te hoge of onverklaarbare servicekosten
 • discriminatie
 • intimidatie
 • illegale kamerverhuur
 • u mag zich van de verhuurder niet inschrijven in de Basisregistratie personen
 • u heeft geen schriftelijk huurcontract

Melden

U kunt een misstand op deze manier melden bij de gemeente:

 1. Download het formulier misstand bij verhuur melden (pdf). Vul het document in op uw computer, tablet of telefoon. Sla het bestand op.
 2. Verzamel de bijlagen:
  • Heeft u een huurcontract? Stuur dat dan mee met uw melding.
  • Heeft u bewijs bij uw melding? Stuur dat dan ook mee. Daarmee kunnen we uw melding beter afhandelen. Het gaat om bijvoorbeeld:
   • De uitslag van de Huurprijscheck van de Huurcommissie.
   • Toelichting op servicekosten (als deze niet in het huurcontract staan)
   • Onderbouwing van discriminerende uitingen. Bijvoorbeeld via een app, e-mail of brief.
   • Onderbouwing van intimiderende uitingen. Bijvoorbeeld via een app, e-mail of brief.
   • Onderbouwing dat u zich niet mag inschrijven op uw woonadres. Bijvoorbeeld via een app, e-mail of brief.
   • Foto’s van gebreken
   • Als u die heeft: de reactie van verhuurder of beheerder op aanschrijven in het kader van verhelpen gebreken. Bijvoorbeeld via een app, e-mail of brief.
 3. Stuur het ingevulde formulier en de bijlagen op naar goedverhuurderschap@denhelder.nl.

U kunt een misstand ook melden door te bellen naar 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur).

Doe de huurprijscheck

Wilt u weten of u het juiste bedrag aan huur betaalt? Doe op de website van de Huurcommissie de Huurprijscheck

Gebreken aan de woning

De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud. Heeft u minder woongenot door gebreken of achterstallig onderhoud? Dan kunt u dit aankaarten bij de verhuurder. Hoe u dat doet leest u op de website van de Huurcommissie. Daar is ook een voorbeeldbrief te vinden voor het melden van gebreken richting een verhuurder. Is er sprake van een gebrek wat direct gevaar voor u of uw omgeving oplevert? Neem dan ook contact op met de gemeente door een melding te doen via het gemeentelijke meldpunt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar goedverhuurderschap@denhelder.nl.