Opkoopbescherming woningen

In een aantal gebieden van de gemeente Den Helder geldt een opkoopbescherming voor woningen. Koopt u daar een woning of appartement met een WOZ-waarde van € 250.000,- of lager? Dan moet u deze woning zelf gaan bewonen. In enkele gevallen kunt u een vergunning aanvragen om de woning door iemand anders te laten bewonen.

Waar geldt de opkoopbescherming?

In de verordening vindt u een kaartje waarop staat in welke gebieden de opkoopbescherming geldt. Bekijk de kaart in de verordening.

In de gebieden waar geen opkoopbescherming geldt, moet u voor kamerverhuur een kamerverhuurvergunning hebben.

Waarom de opkoopbescherming?

De gemeente wil hiermee het leefmilieu in deze gebieden beschermen en voorkomen dat de goedkopere woningen worden gebruikt voor bijvoorbeeld kamerverhuur of opkoping. Op deze manier hoopt de gemeente dat woningzoekenden beter een woning kunnen gaan vinden.

Vergunning voor uitzonderingen

In een aantal gevallen kan een vergunning worden aangevraagd om de woning door anderen dan de eigenaar te laten bewonen. Kort samengevat gaat het om de volgende situaties:

  1. De woonruimte wordt in gebruik gegeven aan een woningzoekende die een bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad heeft met de eigenaar.
  2. De eigenaar heeft minimaal zelf een jaar in de woning gewoond en een schriftelijke huurovereenkomst gesloten met een woningzoekende voor maximaal één jaar. Toeristische verhuur is daarbij niet toegestaan.
  3. De woonruimte maakt onlosmakelijk deel uit van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.
  4. Er is sprake van bewoning door iemand op grond van de Leegstandsverordening of de Leegstandswet (na voordracht of goedkeuring door de gemeente).
  5. De woonruimte is aangekocht door een woningcorporatie.

Boete

Als u een woning zonder vergunning verhuurt of op een andere manier aan iemand anders in gebruik geeft, kunt u een boete van maximaal € 21.750,00 krijgen. In geval van herhaling kan deze zelfs oplopen tot € 87.000,00. Daarnaast kan de gemeente maatregelen treffen om de onrechtmatige situatie te beëindigen.

Vergunning aanvragen

Als u denkt dat u onder een van de uitzonderingssituaties valt, kunt u een vergunning aanvragen. Daarvoor kunt u het formulier gebruiken (zie bij direct regelen). Bij het formulier dient u bewijsstukken te voegen. Het hangt van de situatie af welke bewijsstukken nodig zijn. Dit kunt u vinden op het formulier zelf.

Ingangsdatum

De regeling is ingegaan op 28 januari 2022. Alleen als de woning na deze datum geleverd is bij de notaris, geldt de vergunningsplicht, ook als de verkoop (voorlopig koopcontract) voor deze datum lag.

Kosten

€ 320,-

Regelgeving

De opkoopbescherming is geregeld in hoofdstuk 2A van de Huisvestingsverordening 2015 van de gemeente Den Helder. Deze verordening is gebaseerd op hoofdstuk 7 van de Huisvestingswet 2014.

Na uw aanvraag

De gemeente kan een Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Als u voor de vergunning in aanmerking komt, wordt deze u toegestuurd. Ook van een afwijzing krijgt u schriftelijk bericht.

Direct regelen

U kunt de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier vergunning opkoopbescherming (pdf).

Vragen?

Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 9.00 – 16.00 uur).