Kamerverhuur

Verhuurt u in een pand 3 of meer kamers? Dan heeft u een exploitatievergunning voor kamerverhuur nodig. Ervaart u overlast door kamerverhuur? Meld dit dan bij de gemeente.

Kamer verhuren? Dit is wat u moet weten

Verhuurt u een kamer? Of bent u van plan dat te gaan doen? Dan is het belangrijk om te weten dat de regels voor kamerverhuur strenger zijn geworden. Als gemeente kunnen we daardoor sneller ingrijpen als kamers onveilig zijn of als bewoners voor overlast zorgen.

Een verhuurder is verantwoordelijk voor de staat van een gebouw. Hij of zij zorgt onder andere dat het schoon en veilig is. In de praktijk gaat dat soms mis. We komen bijvoorbeeld regelmatig kamers tegen met beschimmelde wanden. Soms zijn de stopcontacten kapot, waardoor kortsluiting kan ontstaan. Ook zijn er kamers zonder een goede vluchtroute. Bij brand kunnen de bewoners niet of niet snel genoeg weg. De verhuurders verdienen vaak veel geld aan slecht onderhouden kamers. In de volksmond worden dit huisjesmelkers genoemd.

Nieuwe regels

De bewoners van slecht onderhouden kamers zijn kwetsbaar. Het gaat vaak om arbeidsmigranten en alleenstaanden met een laag inkomen of een verslaving. Ze kunnen nergens anders terecht en zijn daardoor een makkelijk slachtoffer. Daarnaast hebben hun slechte woonomstandigheden ook een negatieve invloed op de buurt. Daarom is nu een nieuwe Algemene plaatselijke verordening van kracht (APV). Zo kunnen we de bewoners beter beschermen en de buurt prettiger houden.

Vergunning aanvragen

Wanneer u een kamer wilt verhuren, heeft u een vergunning nodig. Die vraagt u aan bij de gemeente. Om die vergunning te krijgen moet de kamer aan strenge eisen voldoen. Deze eisen gaan onder meer over het aantal bewoners, de (brand)veiligheid en overlast door bewoners.

Voordat u de vergunning aanvraagt, is het belangrijk om te weten of kamerverhuur is toegestaan. Dit staat in het omgevingsplan. Het omgevingsplan kunt u bekijken via Omgevingsloket - Regels op de kaart. Meer informatie over het omgevingsplan vindt u op www.denhelder.nl/omgevingsplan.

Als het bestemmingsplan moet worden aangepast, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Of u kunt een principeverzoek indienen.

Vergunning aanvragen met DigiD

Vergunning aanvragen met eHerkenning

Exploitatievergunning voor kamerverhuur aanvragen

Verhuurt u in een pand 3 of meer kamers? Dan heeft u een exploitatievergunning voor kamerverhuur nodig. Het maakt daarvoor niet uit of u de kamers verhuurt als bedrijf of als particulier persoon.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van uw vergunningaanvraag houden we rekening met een aantal zaken, zoals:

  • Strijdigheid met andere besluiten, bijvoorbeeld het omgevingsplan
  • Gevolgen voor de woon- en leefomgeving
  • Regels omtrent de huisvesting van tijdelijke werknemers

Meer informatie over de voorwaarden van de vergunning vindt u in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), in artikel 1.8 en artikel 2:81, artikel 2:82 en artikel 2:83

Uitzonderingen

U hoeft geen exploitatievergunning voor kamerverhuur te hebben als:

  • u een hotel of bed  & breakfast heeft.
  • woonruimtes deel uitmaken van een seniorencomplex, verzorgingshuis of dergelijke.

Aanvragen

U kunt op deze manier een exploitatievergunning voor kamerverhuur aanvragen:

  1. Vul het aanvraagformulier (pdf) in.
  2. Vul de vragenlijst Bibob (pdf) in
  3. Stuur deze ingevulde formulieren met bijlagen op naar de gemeente.

Screening

Bij een vergunningaanvraag doen we een uitgebreide screening in het kader van de Wet Bibob. Daarmee beoordelen we de integriteit van uw onderneming en de personen die daarbij betrokken zijn.

Kosten

€ 309,95 voor het aanvragen van de exploitatievergunning kamerverhuur.

Overlast door kamerverhuur melden

Ervaart u overlast door kamerverhuur? U kunt dit melden via het contactformulier. Wij controleren na uw melding zo snel mogelijk of er sprake is van een illegale situatie.

Verhuurt u een kamer zonder vergunning?

Regelmatig ontvangen wij signalen dat sprake is van illegale kamerverhuur. De gemeente controleert deze signalen. Als er sprake is van illegale kamerverhuur, starten wij een handhavingstraject. Dit kan voor u betekenen dat u een dwangsom opgelegd krijgt of dat uw pand voor een bepaalde periode wordt gesloten.

Heeft u een kamerverhuurvergunning?

Als u al een vergunning heeft, dan mag u blijven verhuren. Houd er wel rekening mee dat de strengere eisen ook voor u gelden. Als blijkt dat de regels niet worden nageleefd, kunnen we een vergunning weer in- trekken.

Huisvesting van tijdelijke werknemers

De huisvesting van tijdelijke werknemers is een complexe opgave en raakt direct of indirect veel thema’s zoals wonen, agri, verblijfsrecreatie, landelijk gebied, verkeer, handhaving, openbare orde & veiligheid en het sociale domein. Voorop staat dat iedere inwoner op een verantwoorde manier is gehuisvest, dus ook tijdelijke werknemers. Tegelijkertijd moet er voor worden gezorgd dat de omgeving hier zo min mogelijk overlast van ondervindt.