Schuilstal aanvragen

Heeft u hobbydieren op een weiland met een agrarische bestemming? En wilt u een stal maken waar de dieren in kunnen schuilen? Vraag dan een vergunning aan voor een tijdelijke schuilstal.

In het Beleidskader schuilstallen (pdf) staat in welke gevallen een schuilstal gebouwd mag worden. En aan welke eisen een schuilstal moet voldoen. In de ‘informatiebrief schuilstallen hobbydieren houders (pdf)’ vind u extra informatie over het aanvragen van een tijdelijke vergunning.