Klacht indienen over inkoop of aanbesteding

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat er tussen de gemeente Den Helder en een ondernemer ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

Bent u betrokken bij een specfieke aanbestedingsprocedure van de gemeente Den Helder? En heeft u een klacht? Dan kunt u hieronder online uw klacht indienen.

Klacht indienen met eHerkenning

Klachtenprocedure

Meer informatie over onze klachtafhandeling vindt u in de Klachtenprocedure bij aanbesteden gemeente Den Helder (pdf)