Aardgas-vrij wonen

De overstap van aardgas naar duurzame warmte maken we in Den Helder samen met bewoners, bewonersverenigingen en woningcorporaties.

In overleg met bewoners, bewonersverenigingen en woningcorporaties werken we aan de overstap van aardgas naar duurzame warmte voor Den Helder. 

Duurzame warmte in Den Helder

In Den Helder werken we samen met inwoners, woningcorporaties, ondernemers en verenigingen aan een duurzame toekomst. In die toekomst stappen we over van het fossiele aardgas naar andere bronnen voor verwarmen, koken en douchen. Dat is groener, veiliger, gezonder en beter voor de generaties na ons. 

Lokale plannen voor de warmtetransitie

De overstap van aardgas naar duurzame warmte noemen we warmtetransitie. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken. De overheid heeft bepaald dat we voor 2050 helemaal gaan stoppen met het gebruik van aardgas. 

Hoe? Met die vraag gaat iedere inwoner in Nederland aan de slag. Er is geen handboek omdat elk gebied, stad, wijk en straat anders is. De overstap naar duurzame warmte in uw wijk kan daarom verschillen van andere wijken.

Het wijkuitvoeringsplan maken we samen

Om te kunnen stoppen met aardgas, maakt elke wijk een plan. Dat doen bewoners samen met de gemeente. We onderzoeken welke keuzes er zijn voor duurzame warmte. Ook kijken we of deze haalbaar en betaalbaar zijn. Daarna beslissen bewoners samen met de gemeente welke aanpak de voorkeur heeft. De aanpak die overblijft wordt uitgevoerd. Dat is het wijkuitvoeringsplan.

In gesprek met elkaar

Het is belangrijk dat u meedenkt en meebeslist. Alleen samen komen we tot een wijkuitvoeringsplan. De eerste gesprekken in de wijk voeren we met de ons bekende bewonersverenigingen om gezamenlijk tot een plan te komen. Via het platform ingesprek.denhelder.nl beslist u mee over de duurzame warmte in uw wijk.

Wilt u liever direct en actief betrokken zijn? Meld uzelf dan aan, via een mail naar duurzaam@denhelder.nl.

Zelf aan de slag

Heeft u een eigen woning? In Den Helder volgen we de stappen van het Duurzaam Bouwloket: eerst energieverbruik verminderen, dan isoleren en ventileren, dan eigen opwek en dan pas duurzaam verwarmen. Ook voor het wijkuitvoeringsplan adviseren wij deze stappen. In 2040 wil gemeente Den Helder klaar zijn voor wonen zonder aardgas. We zijn al begonnen, met advies, subsidies en tal van toegankelijke acties. Meer informatie vindt u op de pagina Subsidies, lening en korting voor energiezuinig wonen.

Een aantal bewoners heeft de eigen woning al verduurzaamd. op de website van het Duurzaam Bouwloket delen zij hun ervaringen. Heeft u een huurwoning? Uw verhuurder is verantwoordelijk voor het verduurzamen van uw woning. 

In welke buurten komt mogelijk een warmtenet? 

Woont u in De Schooten? Samen met HVC, Woningstichting Den Helder en de Marine onderzoekt de gemeente de haalbaarheid en betaalbaarheid van een warmtenet. Moet voor die tijd uw cv-ketel vervangen worden? Dan kunt u overwegen tijdelijk een ketel te huren in plaats van een nieuwe te kopen. Meer informatie over de ontwikkeling van het warmtenet vindt u op www.warmtenetdenhelder.nl.

Documenten