Standplaats- en ventvergunning

Wilt u goederen of eten verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats aan de openbare weg? Zoals bijvoorbeeld ijs, bloemen of oliebollen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voor venten is geen vergunning nodig, maar u moet zich wel aan bepaalde regels houden.

Standplaatsvergunning

Een standplaats is een vaste plek waar een ondernemer producten verkoopt. Bijvoorbeeld vanuit een kraam of wagen. U kunt een tijdelijke vergunning aanvragen of een vergunning voor maximaal 5 jaar.

Kosten

€ 53,25 (voor het in behandeling nemen van de aanvraag).

 De gemeente kan extra geld vragen voor een standplaats op grond van de gemeente (bijvoorbeeld een parkeerplaats of stoep). U ontvangt daarvoor achteraf een factuur.

Direct regelen

Standplaatsvergunning aanvragen met DigiD

Standplaatsvergunning aanvragen met eHerkenning

Na de aanvraag

Binnen 8 weken krijgt u het besluit per e-mail. De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in het belang van:

  • de openbare orde
  • het voorkomen of beperken van overlast
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • de verkeersveiligheid
  • de doelen van het omgevingsplan
Venten

Venten is het op straat (zonder vaste standplaats) of aan de deur verkopen van diensten of goederen. Een venter is in beweging en heeft geen vaste standplaats.

Voor venten is geen vergunning nodig. Een venter moet zich wel houden aan de volgende regels:

  1. Het is verboden te venten als de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt
  2. Het is verboden te venten tussen 23.00 en 07.00 uur.