Huisvestingsvoorziening schoolgebouw aanvragen

Schoolbesturen kunnen bij de gemeente een voorziening in de onderwijshuisvesting aanvragen

Schoolbesturen kunnen bij de gemeente een voorziening in de onderwijshuisvesting aanvragen. U kunt hierbij denken aan (ver)nieuwbouw, medegebruik, eerste inrichting onderwijsleerpakket of meubilair of constructiefouten.

Als u de aanvraag indient voor 1 februari, kan deze worden meegenomen in het huisvestingsprogramma.

Een aanvraag op basis van de spoedprocedure kunt u altijd indienen. De spoedprocedure kan alleen toegepast worden als de voortgang van het onderwijs in gevaar komt. Bijvoorbeeld bij calamiteiten zoals brand of waterschade.

Als er sprake is van brand- of waterschade, moet u de schade aan een schoolgebouw melden.

Direct regelen

Direct regelen zonder inloggen

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de verordening.