Schade aan schoolgebouw melden

Bent u directeur van een school in Den Helder? En is het schoolgebouw beschadigd, bijvoorbeeld door vandalisme of een storm? Dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente. U kunt de schade eenvoudig online melden.

Glasschade melden bij Glastotaal Beheer

Is er glasschade, zoals een kapot raam? Meld dit dan bij Glastotaal Beheer. Bel gratis naar telefoonnummer 0800-4527234 (24 uur per dag, alle dagen van het jaar). U hoeft dit daarna niet meer bij de gemeente te melden.

Grote schade melden bij Raetsheer van Orden

Is er sprake van een grote schade buiten kantooruren of in het weekeinde? Bijvoorbeeld door brand? Meld dit dan bij Raetsheer van Orden. Bel naar telefoonnummer 072-5414151. U moet de schade daarna zo snel mogelijk bij de gemeente melden.

Meer dan € 2500,- schade

Is het schadebedrag hoger dan € 2500,-? Doe dan eerst aangifte bij de politie. U heeft het proces-verbaal van de politie nodig als u de schade bij de gemeente meldt.

Nodig bij het melden

Tijdens het melden moet u de volgende bijlages digitaal opsturen:

 • foto's van de schade
 • als de schade groter is dan € 2500,-: het proces-verbaal van de politie

Direct regelen

Schade melden zonder inloggen.

Na de melding

 • de schooldirectie laat de schade repareren
 • de facturen van de reparatie kan het schoolbestuur declareren via een e-mail aan de gemeente:
  • stuur 1 e-mail per schadegeval
  • vermeld in het onderwerp van de e-mail het zaaknummer. Het zaaknummer krijgt u na het melden van de schade bij de gemeente
  • het schoolbestuur moet de declaratie opsturen binnen 6 weken na ontvangst van de laatste nota van hetzelfde schadegeval
  • voeg een kopie toe van iedere factuur