Handleiding ‘Hoe geef ik inkomsten door?’

Als u naast uw bijstandsuitkering inkomsten ontvangt, kunt u de inkomstenverklaring via Mijn Inkomen bij ons inleveren. In deze handleiding leest u hoe het doorgeven van de inkomstenverklaring werkt. Op de www.denhelder.nl/mijninkomen staat de handleiding 'Hoe werkt Mijn Inkomen?'. Daarin worden de andere onderdelen van Mijn Inkomen uitgelegd.

Inloggen in Mijn Inkomen

Op www.denhelder.nl/mijnInkomen kunt u inloggen via de knop ‘Inloggen op Mijn Inkomen’. Als u daarop klikt, opent de pagina waar u met uw DigiD kunt inloggen.

Inkomstenverklaring openen

Als u een inkomstenverklaring open heeft staan, dan ziet u in het beginscherm een rood uitroepteken. Klik op de tekst “uw inkomsten controleren”. Ook staat er voor wanneer dit moet worden ingeleverd. Als er geen rood uitroepteken en de tekst “uw inkomsten controleren” staat, betekent dit dat er geen inkomstenverklaring voor u open staat. U hoeft dan niks te doen.

Afbeelding
Schermvoorbeeld Inkomstenverklaring openen

Keuzes Inkomstenverklaring

Op de volgende pagina ziet u een overzicht van uw inkomsten in de vorige periode. Daaronder geeft u aan wat voor u geldt. U kunt één van de vier keuzes uitkiezen:

 • Geen inkomsten: De inkomsten zijn beëindigd en er zijn geen andere of nieuwe inkomsten.
 • Dezelfde inkomsten als hierboven staan: Uw inkomsten van deze maand zijn exact gelijk aan de inkomsten van vorige maand.
 • Dezelfde als hierboven staan en extra inkomsten: U heeft de inkomsten van vorige maand ook deze maand gehad en u heeft ook extra inkomsten.
 • Andere inkomsten: De inkomsten die u vorige maand had zijn vervangen door andere inkomsten.

Afbeelding

Voorbeeldscherm Keuzes inkomstenverklaring

Na keuze ‘Geen inkomsten’

In het volgende scherm staan alle inkomsten. Doordat u heeft aangegeven geen inkomsten te hebben, zijn de velden leeg. Er is ook ruimte voor een toelichting. U kunt hier bijvoorbeeld aangeven hoe het komt dat u geen inkomen heeft deze maand. Dit is vooral van belang wanneer u de vorige maand wel een inkomen had. U kunt ook documenten toevoegen.

Voorbeeldscherm Keuze geen inkomsten

In het tweede deel van dit scherm staat een disclaimer. Hier geeft u aan dat u het formulier eerlijk heeft ingevuld. Nadat u de tekst heeft gelezen, zet u een vinkje bij “Ja, ik ga akkoord met de disclaimer”.


Voorbeeldscherm Keuze geen inkomsten disclaimer

U kunt nu uw inkomstenverklaring inleveren door op de knop ‘Versturen’ te klikken. U krijgt een automatische e-mail waarin staat dat het formulier ontvangen is.

Na keuze ‘Dezelfde inkomsten als hierboven staan’

In het volgende scherm staan alle inkomsten. Doordat u heeft aangegeven dezelfde inkomsten te hebben als vorige maand, kunt u het bedrag niet veranderen. Dit is hetzelfde bedrag als dat u vorige maand heeft opgegeven.

Er is ook ruimte voor een toelichting. En via de blauwe knop ‘Zoek’ kunt u uw salarisstrook en/of andere documenten toevoegen.

Voorbeeldscherm keuze dezelfde inkomsten

In het tweede deel van dit scherm staat een disclaimer. Hier geeft u aan dat u het formulier eerlijk heeft ingevuld. Nadat u de tekst heeft gelezen, zet u een vinkje bij “Ja, ik ga akkoord met de disclaimer”.

Voorbeeldscherm Keuze dezelfde inkomsten disclaimer

U kunt nu uw inkomstenverklaring inleveren door op de knop ‘Versturen’ te klikken. U krijgt een automatische e-mail waarin staat dat het formulier ontvangen is.

Na keuze ‘Dezelfde als hierboven staan en extra inkomsten’

In het volgende scherm gaat u uw inkomsten van deze maand invullen. Omdat u liet weten dezelfde inkomsten te hebben als vorige maand en ook nog andere inkomsten te hebben, gaat u tenminste twee inkomsten invullen.

Bij de eerste inkomsten is het bedrag al voor u ingevuld. Dit is overgenomen van uw inkomen van vorige maand. U vult zelf alle andere velden in. Deze zijn:

 • Startdatum en einddatum
 • Omschrijving (dit is bijvoorbeeld “salaris juni 2021”)
 • Ontvangen van: hier vult u in door wie u betaald heeft gekregen. Dit is meestal uw werkgever.

Wanneer u verder nog iets wilt melden, kunt u dat in de toelichting zetten. Als laatste voegt u via de knop ‘Zoek’ uw loonstrookje toe (of een ander document waaruit uw inkomen blijkt).

Voorbeeldscherm extra inkomsten

Als u naar beneden scrolt, ziet u dat u nog een bron van inkomsten toevoegen. U heeft aangegeven een nieuwe inkomsten heeft. U moet daarom minimaal nog één inkomsten invullen. Dit werkt hetzelfde als hierboven is uitgelegd. Het enige verschil is dat u zelf het bedrag moet invullen.

Als u meer dan twee inkomsten heeft, dan kunt u onderaan de pagina meer inkomsten toevoegen met de knop “Andere inkomsten”.

Voorbeeldscherm andere inkomsten extra info

Wanneer u alle inkomsten heeft ingevuld, drukt u op “Volgende”. U komt dan op een pagina waar al uw inkomsten staan samengevat. Controleer dit nog een keer.

Voorbeeldscherm keuze zelfde en extra inkomsten volgende

Hieronder scherm staat een disclaimer. Hier geeft u aan dat u het formulier eerlijk heeft ingevuld. Nadat u de tekst heeft gelezen, zet u een vinkje bij “Ja, ik ga akkoord met de disclaimer. U kunt nu uw inkomstenverklaring inleveren door op de knop ‘Versturen’ te klikken. U krijgt een automatische e-mail waarin staat dat het formulier ontvangen is.

Voorbeeldscherm keuze zelfde en extra inkomsten disclaimer

Na keuze ‘Andere inkomsten’

In het volgende scherm gaat u uw inkomsten van deze maand invullen. Dit doet u door alle velden in te vullen. Vul de volgende informatie in over uw inkomen:

 • Startdatum en einddatum.
 • Het bedrag
 • Omschrijving (dit is bijvoorbeeld “salaris juni 2021”)
 • Ontvangen van: hier vult u in door wie u betaald heeft gekregen. Dit is meestal uw werkgever.

Voorbeeldscherm keuze andere inkomsten

Als u inkomsten heeft uit meerdere bronnen, kunt u meer inkomsten toevoegen door op “Andere inkomsten” te klikken. Doe dit voor alle inkomsten die u heeft gekregen.
Voorbeeldscherm andere inkomsten

Als u alle inkomsten heeft opgegeven, kunt u door gaan naar de volgende pagina. U komt nu op een waar alle opgegeven inkomsten onder elkaar staan. De pagina wordt afgesloten met een disclaimer.

In onderstaande voorbeeld ziet u iemand die inkomen uit loondienst heeft en daarnaast wat heeft bijgeklust.

Voorbeeldscherm keuze andere inkomsten bijklussen

Als u alle inkomsten heeft opgegeven, gaat u met de knop ‘Volgende’ de volgende pagina. U komt nu op een scherm waar alle opgegeven inkomsten onder elkaar staan. De pagina wordt afgesloten met een disclaimer.

Hieronder scherm staat een disclaimer. Hier geeft u aan dat u het formulier eerlijk heeft ingevuld. Nadat u de tekst heeft gelezen, zet u een vinkje bij “Ja, ik ga akkoord met de disclaimer”. U kunt nu uw inkomstenverklaring inleveren door op de knop ‘Versturen’ te klikken. U krijgt een automatische e-mail waarin staat dat het formulier ontvangen is.

Voorbeeldscherm andere inkomsten disclaimer