Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen en heeft u moeite om uw energierekening te betalen? Misschien kunt u de energietoeslag 2023 krijgen. U leest hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe u de toeslag aanvraagt.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag is ongeveer € 1.300,- netto per huishouden.

Waarom de energietoeslag?

De prijs van veel producten en diensten blijft hoog. Zoals van boodschappen, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de eenmalige energietoeslag.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

U kunt de energietoeslag van gemeente Den Helder krijgen als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • woont in de gemeente Den Helder
 • een geldig paspoort, id-kaart of verblijfsvergunning heeft.
 • een laag inkomen heeft. Wat een laag inkomen is, hangt af van uw leeftijd en gezinssamenstelling. Hieronder ziet u het maximale inkomen dat voor u geldt. De bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Inkomen per maand vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssamenstelling Maximaal inkomen
Gehuwden € 1.981,34
Alleenstaande ouder € 1.386,94
Alleenstaande € 1.386,94

Inkomen per maand vanaf pensioengerechtigde leeftijd en ouder

Gezinssamenstelling Maximaal inkomen
Gehuwden € 2.101,70
Alleenstaande ouder € 1.547,73
Aleenstaande € 1.547,73

Geen recht op de energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • 18, 19 of 20 jaar bent.
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of een instelling voor beschermd of begeleid wonen).
 • op een briefadres staat ingeschreven, bij iemand inwoont of een kamer huurt.
Wanneer hoeft u de energietoeslag niet aan te vragen?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de energietoeslag in deze situaties vanzelf:

 • U heeft de energietoeslag 2022 ontvangen.
 • U heeft een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ
 • U krijgt maandelijks bijzondere bijstand.
 • U neemt deel aan het Univé Gemeentepakket.

U hoeft de toeslag dan niet aan te vragen. En u hoeft geen bewijsstukken aan te leveren. We mogen de gegevens die u heeft ingeleverd voor de energietoeslag 2022 ook gebruiken voor de energietoeslag 2023. Zo kunnen we zien dat u in voor 2023 recht heeft.

Woonde u eerder in 2023 in een andere gemeente?

Ieder huishouden krijgt de energietoeslag 2023 één keer. Als u al van een andere gemeente de energietoeslag heeft gekregen, krijgt u de toeslag niet nog een keer. 
Als u een lager bedrag heeft gekregen dan € 1.300,00, heeft u mogelijk recht op een aanvulling. 

Bent u student?

Bent u student en ontvangt u een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heeft u geen recht meer op een studiebeurs, maar heeft wel u een studielening van DUO? Dan kunt u recht hebben op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Deze wordt door DUO uitgekeerd. Kijk op de website van DUO voor meer informatie

Aanvragen tot en met 30 juni 2024

U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot en met 30 juni 2024.

Online aanvragen

U kunt de energietoeslag online aanvragen via de knop hierover. U logt in met DigiD. Daarna komt u in een online aanvraagformulier.

Energietoeslag aanvragen met DigiD

Tijdens uw aanvraag vragen wij u om bijlagen toe te voegen. Heeft u die niet direct bij de hand? Sla uw aanvraag dan op met de knop die onderaan het formulier staat. U kunt uw aanvraag dan later verder invullen.

 • vul de vragen naar waarheid in.
 • lever kopieën, scans of screenshots in van alle bewijsstukken. Die kunt u uploaden.
 • zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 • u ondertekent het aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner de aanvraag ondertekenen.
Per post aanvragen

Wilt u de energietoeslag via de post aanvragen? Dat doet u zo:

 1. Download het aanvraagformulier (pdf) en print het uit.
 2. Vul het formulier in en onderteken het. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moet ook uw partner het formulier ondertekenen.
 3. Voeg de gevraagde bewijsstukken bij. In het formulier leest u welke bewijsstukken dat zijn.

Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen als:

 • u het aanvraagformulier niet volledig invult of
 • als u niet alle benodigde bewijsstukken meestuurt

Kunt u het formulier niet downloaden of printen? Vraag dan de gemeente het formulier naar u op te sturen. Bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur).

Gegevens opsturen

Stuur de aanvraag met de bewijsstukken op naar:

Gemeente Den Helder
t.a.v. team Bijzondere bijstand
Antwoordnummer 213
1780 VB  Den Helder
Een postzegel is niet nodig.

U kunt de aanvraag plus bewijsstukken ook mailen naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.

Na uw aanvraag

Wanneer krijgt u bericht?

Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld? En alle benodigde bewijsstukken ingeleverd? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht. Misschien vragen we u om extra informatie. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Als uit de controle achteraf blijkt dat u geen recht had op de energietoeslag, dan moet u die terugbetalen. Heeft u met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Dit willen we graag voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. 

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Of wilt u hulp bij het aanvragen? Neem gerust contact met ons op:

Telefoonnummer: 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 - 14.00 uur). Vraag naar het team Bijzondere Bijstand.
E-mail: bijzonderebijstand@denhelder.nl
Wijksteunpunt Wijksteunpunt bij u in de buurt

Hulp bij geldzaken

Andere noodzakelijke kosten

Heeft u andere noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Kijk dan ook op de pagina Bijzondere bijstand. Misschien kunnen wij u op die manier helpen.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u schulden? Heeft u moeite om rond te komen met uw geld? Of bent u ZZP’er of ondernemer met financiële problemen? We kunnen u helpen. Kijk op de pagina Schuldhulpverlening.

Gratis bezoek van een energiecoach

De energiecoach woont in de gemeente Den Helder en komt gratis bij u langs als u last heeft van een hoge energierekening. Samen:

 • Bespreken jullie of u het fijn heeft in uw woning wat betreft warmte, verkoeling, kou, vocht en tocht;
 • Kijken jullie naar het energieverbruik en de energierekening;
 • Bekijken jullie hoe u verder nog gemakkelijk energie kunt besparen;
 • Lopen jullie door de woning en plaatsen jullie (gratis) kleine energiebesparende producten waar dat mogelijk is;
 • Bespreken jullie of u het fijn vindt dat de energiecoach nog een keer langskomt.

Wilt u ook een gratis bezoek? Ga naar www.denhelder.nl/energiecoach of bel naar 0223 67 12 10.