Vroeg Eropaf Den Helder

Mensen met een betalingsachterstand in de vaste lasten melden zich vaak niet of te laat voor hulp. Terwijl snelle hulp veel ellende en kosten kan voorkomen. Gemeente Den Helder neemt daarom soms zelf contact op met inwoners met betalingsachterstanden. Dit noemen we Vroeg Eropaf.

Wat is Vroeg Eropaf?

De gemeente Den Helder krijgt iedere maand signalen van betalingsachterstanden. Sinds 1 januari 2021 moeten schuldeisers dit doorgeven aan de gemeente. De gemeente moet daarmee aan de slag te gaan.

Als wij een signaal ontvangen, nemen we contact op met de inwoner. Door op tijd hulp aan te bieden proberen we te voorkomen dat u problemen krijgt door uw schulden. Dit noemen we ook wel vroegsignalering.

In een animatie vindt u een eenvoudige uitleg. De animatie over vroegsignalering bekijken.

Keybeeld vroegsignalering

Welke schuldeisers geven signalen door?

De volgende bedrijven moeten verplicht een betalingsachterstand melden bij de gemeente:

  • Woningcorporaties
  • Energieleveranciers
  • Waterbedrijven
  • Zorgverzekeraars
Welke partijen werken samen bij Vroeg eropaf?

Bij het oppakken van de signalen werkt de gemeente samen met Financieel Fit Den Helder. Bij Financieel Fit zijn naast de gemeente ook Omring en Rabobank Kop van Noord-Holland aangesloten.

Hoe werkt het?

Na ontvangst van een signaal van een betalingsachterstand nemen wij contact op. We kijken samen met de inwoner wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand nog recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig.

Wat kan ik verwachten?

Wij proberen contact met u op te nemen. We sturen u een brief en bellen u. Als dat nodig is, komen we bij u langs. We vragen altijd eerst of u hulp nodig heeft. U bent niet verplicht gebruik te maken van de aangeboden hulp. We gaan met u in gesprek over het betalen van de belangrijkste vaste lasten. Ook denken we mee over een oplossing voor de betalingsproblemen. U kunt ook vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. En we zorgen dat u zo snel mogelijk de beste hulp krijgt. Deze hulp is professioneel en kost u niets.

Als wij geen contact met u krijgen

We proberen meerdere keren om contact met u te leggen. Als we niet kunnen bellen, sturen we u een brief. Als we bij u langs komen en u bent niet thuis, laten we een folder achter. U kunt dan zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met MEE & de Wering of met Team Schuldhulpverlening van de gemeente. Zij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen.

Contact opnemen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gemeente Den Helder. Stuur een e-mail naar teamschuldhulpverlening@denhelder.nl. Of bel naar 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 9.00 - 14.00 uur).

U kunt ook contact opnemen met Financieel Fit Den Helder via info@financieelfitdenhelder.nl. Meer informatie vindt u ook op de website www.financieelfitdenhelder.nl.

Privacy

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is hiervan een belangrijk onderdeel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een hoog risico op problematische schulden tijdig hulp aan te bieden.

De woningcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars geven de betalingsachterstanden door via een strikt beveiligde databank. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld die noodzakelijk zijn om de inwoner te kunnen identificeren en bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer) en te bepalen waar het risico op problematische schulden het grootst is (hoogte en looptijd van de betalingsachterstanden).

Wanneer er twee of meer betalingsachterstanden op één adres zijn gemeld, of één grote betalingsachterstand, gaan de hulpverleners op pad om hulp aan te bieden. Alleen deze hulpverleners hebben inzage in de persoonsgegevens.

Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kunt u zelf kiezen of u dit wilt of niet. Als u de hulp aanvaardt, maakt de hulpverlener afspraken met u over de verdere verwerking van persoonsgegevens. Als u de hulp niet aanvaardt, dan laat de hulpverlener dit weten aan de organisaties die de achterstanden hebben gemeld en stopt het traject. Uw persoonsgegevens worden nergens anders voor gebruikt en na een jaar automatisch vernietigd. Alle betrokken partijen volgen de geldende wet- en regelgeving voor beveiliging van persoonsgegevens.

Wilt u niet dat uw betalingsachterstanden aan ons worden doorgegeven? Meld dit dan aan uw verhuurder, energieleverancier, zorgverzekeraar en/of waterbedrijf.

Wilt u weten hoe de gemeente omgaat met uw privacy of wilt u een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar de privacyverklaring van de gemeente Den Helder.