Folder Algemene Begraafplaats

De Algemene Begraafplaats in Den Helder Oud en mooi

Folder Algemene begraafplaats Den Helder-1Het verlies van een naaste is een ingrijpende ervaring en misschien wel de moeilijkste waar we in het leven voor komen te staan. Niemand staat graag stil bij een onderwerp als doodgaan. Maar bij het verlies van een naaste moeten er veel zaken worden geregeld. Steeds meer mensen willen hun nabestaanden hiermee niet belasten en denken vroegtijdig na over hun laatste rustplaats. In de gemeente Den Helder zijn twee begraafplaatsen: de Algemene Begraafplaats (inclusief een Joodse begraafplaats) en de RK begraafplaats St. Jozef. In deze folder leest u meer over de mogelijkheden voor het begraven op de Algemene Begraafplaats.

De Algemene Begraafplaats van de gemeente Den Helder bestaat ruim vierhonderd jaar en is een van de oudste begraafplaatsen vanNederland. De oudste kaart waarop de begraafplaats is te zien dateert uit 1606 en de oudste grafzerk is van 1672. Het historische deel van de begraafplaats is van grote cultuurhistorische waarde van wege de ouderdom en omdat er een aantal belangrijke personen uit de historie van Den Helder begraven ligt. De 19de eeuwse gebouwen vertonen stijlkenmerken van de Amsterdamse school en de slingerende paden in het plantsoengedeelte zijn tuinontwerpen van architect L.A. Springer. De urnenmuur is zeer uitgebreid maar ook is er de mogelijkheid voor het plaatsen van urnen in het gedachtenispark. Door de aanplant van diverse bomen krijgt het gedachtenispark en het intieme strooibos een sfeervolle aanblik en is de Algemene Begraafplaats ook als wandelpark aantrekkelijk.

Uitbreiding

In 2012 is de begraafplaats uitgebreid op het voormalig volkstuincomplex direct grenzend aan de begraafplaats. Zo is ruimte ontstaan voor ongeveer 240 kindergraven en 400 huurgraven (waaronder islamitische graven). De mogelijkheid tot joods begraven bestaat al. Op deze wijze biedt Den Helder aan alle bewonersgroeperingen ruimte voor het begraven van hun dierbaren in de eigen gemeente.

Veel te regelen bij een begrafenis

Aangifte van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden aan-gegeven bij de gemeente. De overlijdensakte is het officiële bewijs van het overlijden en wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte moet gebeuren door een familielid of vriend van de overledene door de begrafenisondernemer. Om aangifte van overlijden te doen brengt u de volgende stukken mee:

  • verklaring van de arts die het overlijden heeft vastgesteld ;
  • identiteitskaart van de overledene;
  • trouwboekje of uittreksel van de huwelijksakte of, als de overledene ongehuwd is, het trouwboekje van de ouders of uittreksel van de geboorteakte.

De uitvaartondernemer

Meestal is het een uitvaartondernemer die de voorbereiding van de begrafenis of crematie-plechtigheid verzorgt. Op de Algemene Begraafplaats zijn alle voorzieningen beschikbaar voor een begrafenis. De gemeente Den Helder zal altijd proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Wat mag u verwachten van de uitvaartondernemer?

Een uitvaartondernemer kan u in deze moeilijke periode heel veel zaken uit handen nemen: de aangifte van overlijden, de rouwauto, de kist, de dragers,het verzorgen van de overledene, de contacten met het rouwcentrum, de opbaring, het condoleance-register, de kerkdienst, de reserveringen voor de begraafplaats en/ of het crematorium, de uitvaartmuziek, de keuze van een eigen graf, het regelen van uitvaartpolissen voor verzekeringsmaatschappijen, de coördinatie van de uitvaart, het samenstellen en versturen van de rouwkaart, de rouwadvertenties en de dankbetuigingen.

Folder Algemene begraafplaats Den Helder 2

Tijden van begraven en asbezorging

Het tijdstip van begraven is wettelijk bepaald. Men mag niet binnen 36 uur na het overlijden begraven worden maar ook niet later dan de vijfde dag na overlijden. Begrafenissen zijn mogelijk op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Ook urnen kunnen op deze tijden worden bezorgd. Buiten deze tijden zijn begrafenissen bij uitzondering mogelijk. Dan geldt wel een hoger tarief. Op algemeen erkende feestdagen wordt niet begraven.

Bezoektijden

Voor bezoek is de begraafplaats dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Graven en Asbestemming

De gemeente Den Helder heeft twee soorten graven: huurgraven en algemene graven. Ook zijn er speciale kindergraven. Urnen kunt u laten bijzetten in de urnenmuur, begraven of de as verstrooien op een graf of op een speciaal verstrooiingsveld.

Graven

Huurgraf

Een huurgraf is een graf met een uitsluitend recht. Dat betekent dat u bepaalt wie er wordt begraven. Per grafruimte kunnen twee personen worden begraven. Een huurgraf huurt u voor twintig jaar met het recht op verlenging. Als u dit recht niet verlengt, wordt het graf geruimd. De mogelijkheid om een graf voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend) te huren is komen te vervallen.

Algemeen grafFolder Algemene begraafplaats Den Helder - 3

Een algemeen graf heeft geen uitsluitend recht. Dat betekent dat het niet is voorbehouden aan bepaalde personen. Er is in dit geval geen rechthebbende, de gemeente is de beheerder. De gemeente bepaalt de plek van het graf en wie daar wordt begraven. Ook hier kunnen twee personen worden begraven. Nabestaanden kunnen wel in overleg met de gemeente en naamsteen plaatsen. Na tien jaar wordt het graf geruimd.

Kindergraf

Kinderen worden begraven op een speciaal gedeelte van de begraafplaats. Hier is plek voor gedachten en herinneringen aan de overleden kinderen. Knuffels, speeltjes en gedenkmonumentjes spelen voor ouders een grote rol. Een kindergraf huurt u voor de periode van twintig jaar, met een verlenging van telkens tien jaar.

Asbestemming

Na een crematie wordt de as bewaard in een speciale asbus waarop de persoonlijke gegevens van de overledene en het crematienummer staan vermeld. U kunt een urnennis huren en als u een huurgraf heeft, dan mag u daarin per grafruimte een urn begraven of de as van de overledene verstrooien op het graf of het verstrooiingsveld.

Folder Algemene begraafplaats Den Helder - 4Urnenmuur

De urnenmuur (columbarium) bestaat uit sfeervolle muren met zeshoekige urnennissen. Deze zijn af te sluiten met een plaat waar de naam van de overledene op kan worden gegraveerd. Begin deze eeuw werd als overgang van de urnenmuur naar de urnentuin het zogenaamde strooibos aangelegd.

Urnengraf

Wie de asbus niet in een urnenmuur wil plaatsen heeft de mogelijkheid de asbus te begraven in een speciaal urnengraf. Deze vindt u op een speciaal deel van de begraafplaats, de zogenoemde urnentuin. Ook kan de asbus worden bijgezet in een huurgraf.

Uitgiftetermijn tien jaar

De uitgiftetermijn voor de urnengraven en de nissen in de urnenmuur is tien jaar. Na verloop van die periode kunt u kiezen voor wel of niet verlengen. Verlengen is dan mogelijk voor een periode van vijf jaar of een veelvoud daarvan.

Strooibos

De verscheidenheid aan bomen maakt het strooibos intiem en de gedachte dat de wortels van de bomen de as weer benutten staat symbool voor het voortleven van de overledene in onze gedachten. De as kan daar, onder begeleiding van een medewerker of alleen (met de familie), worden verstrooid.

Grafmonument en beplanting

De urn mee naar huis nemen

Nadat de as na de wettelijke bewaartermijn van dertig dagen wordt vrijgegeven, kan de as ook mee naar huis worden genomen. U kunt er dan voor kiezen de urn ergens in huis of in de tuin te plaatsen. Deze keuze is geheel aan de nabestaanden. Verstrooien op zee per schip Vanuit diverse havens aan de kust, waaronder Den Helder, vertrekken ongeveer zes keer per jaar boten met de urnen van overledenen die op zee verstrooid gaan worden. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, kijkt u dan op www.asverstrooiing.nl of www.emetha.nl.

Gedenktekens

Op een graf kunt u een gedenksteen en/of beplanting plaatsen. Daarvoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente kan u informeren over de voorwaarden die voor u gelden. Als het gedenkteken van een duurzaam materiaal is gemaakt, binnen de grenzen van het graf blijft en niet hoger is dan 1,10 meter, is vrijwel alles toegestaan. Op het historische deel gelden wel extra voorwaarden. De plaatselijke steenhouwers zijn op de hoogte van de voorwaarden, zij kunnen u hierover adviseren en eventueel de vergunning voor u aanvragen.

Grafbedekking

De grafbedekking moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wat betreft materiaal, soort, afmetingen en hoogte. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats. Voor eenjarige gewassen, potplanten en losse bloemen heeft u geen vergunning nodig. Grafrust Na een teraardebestelling moet een wettelijke termijn van tien jaar grafrust worden aangehouden. Na verloop van deze termijn kan er weer in het graf worden begraven of een urn worden bijgezet. Deze grafrust geldt per graflaag.

Folder Algemene begraafplaats Den Helder - 5Grafrechten verlengen

Eén jaar voor het verlopen van de grafrechten wordt de rechthebbende daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld en de gelegenheid gegeven het grafrecht te verlengen. Als de grafrust van een algemeen graf is verstreken of het grafrecht op een huurgraf niet wordt verlengd, kan de gemeente een graf ruimen. Dat betekent dat de stoffelijke resten in het zelfde graf in een derde laag worden herbegraven. De gemeente maakt de ruiming een jaar van tevoren bekend via een publicatie in de krant en op het informatiebord van de begraafplaats.

Tarieven

Voor begraven in de gemeente Den Helder betaalt u verschillende kosten: voor het graf, de asbestemming, het begraven en het onderhoud van de begraafplaats. De kosten voor het graf, de asbestemming en het onderhoud betaalt u vanaf het moment dat u het graf/de nis huurt. De kosten voor het begraven worden na de begrafenis in rekening gebracht. De gemeenteraad stelt de tarieven ieder jaar opnieuw vast. De actuele tarieven zijn na te lezen op de pagina Tarieven Algemene begraafplaats of op te vragen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Den Helder, telefoonnummer 14 0223.

Wist u dat...

...de Algemene Begraafplaats een veld met Oorlogsgraven heeft en een Ereveld voor de slachtoffers van de bombardementen op Den Helder?

Wist u dat...

...De Monumentencommissie adviseert om enkele onderdelen van de Algemene Begraafplaats aan te wijzen als gemeentelijk monument? Het gaat hierbij om:

  • de historische grafvelden (afdelingen G, R, A en F): bijzonder zijn de kruisvormige padenstructuur en alle historische gedenkstenen uit de vorige eeuwen;
  • de Joodse begraafplaats: vanwege de aanleg, de gedenkstenen en de twee graven met een ijzeren sierhek;
  • de uitbreiding van architect Springer uit de jaren ‘20 van de 20e eeuw:

de padenstructuur in Engelse landschapsstijl en de grotere herdenkingsmonumenten springen hier in het oog.

Wist u dat...

...de Algemene Begraafplaats enkele tientallen monumenten heeft die de moeite van het bezichtigen waard zijn? Zo is het Addermonument, dat is opgericht ter nagedachtenis aan slachtoffers van de ramp met marineschip Zr. Ms. Adder in 1882, schoongemaakt en opgeknapt: daardoor zijn alle letters nu weer leesbaar.

De Algemene Begraafplaats in kaart

Plattegrond Algemene begraafplaats Den Helder

Adressen en contactpersonen

Algemene Begraafplaats
Kerkhoflaan 4
1783 AV Den Helder

De begraafplaatsbeheerder is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer: 06 500 860 58.

Gemeente Den Helder

Afdeling Dienstverlening
Willemsoord 66
Telefoonnummer: (0223) 67 85 83 of (0223) 67 85 86
www.denhelder.nl/contact

Grafregister

Vragen?

Voor algemene vragen over de begraafplaats: begraafplaats@denhelder.nl.