Traineeship gemeente Den Helder

Tijdens je traineeship combineer je werken en leren.

Tijdens je traineeship wordt het werken en het leren gecombineerd. Je wordt begeleid naar een functie die bij jou past. Je bent direct een onderdeel van de organisatie en je krijgt begeleiding om de werkzaamheden onder de knie te krijgen.

Het traineeship duurt twee jaar. In die twee jaar doe je ervaringen op in verschillende rollen binnen een gemeentelijke opgave, die aansluiten bij jouw opleiding en/of interesse. Hierbij werk je aan verschillende opdrachten die meehelpen aan de grotere opgave. In de eerste drie maanden vervul je één opdracht. Daarnaast doorloop je een opleidingsprogramma met het doel om je persoonlijke en professionele te ontwikkelen.

Bij de gemeente Den Helder liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Dit biedt jou de ruimte om elke dag het verschil te maken. De organisatie maakt de randvoorwaarden en daarbinnen heb jij zelf de controle en verantwoordelijkheid. Je kan veel naar eigen idee invullen om tot een zo mooi mogelijk resultaat te komen. Zo kan jij jouw eigen ambities en wensen realiseren tijdens het traineeship.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een contract voor 36 uur per week, voor een periode van twee jaar. Een lager aantal uren is mogelijk in overleg;
 • Een startsalaris van € 3.317,- bruto per maand op basis van een 36 uur (fulltime) werkweek;
 • Professionele begeleiding door ervaren collega’s en (ex-)trainees;
 • Veel ruimte voor jouw mening en beslissingen tijdens je opdrachten en je traineeship;
 • Veel vertrouwen en mogelijkheid tot verantwoordelijkheid; je mag vanaf het begin (mee)werken aan opdrachten met impact;
 • Aandacht voor jouw wensen. Je kunt ontdekken wat jij interessant vindt. Dit geldt zowel voor verschillende onderwerpen, als verschillende rollen en functies;
 • Een trainingsaanbod voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • Een Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05 % bovenop je jaarsalaris. Dit bedrag kan je bijvoorbeeld laten uitbetalen voor extra inkomen of je kan er extra verlof mee kopen;
 • Je krijgt de ruimte om zelf je uren in te delen en de mogelijkheid om thuis of op een andere plek je werkzaamheden uit te voeren. We stellen Arbovoorzieningen beschikbaar om je werkplek thuis goed in te richten;
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer of volledige OV-vergoeding voor kantoordagen, en een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per thuiswerkdag;
 • Een pensioen via het ABP-pensioenfonds;
 • Tijdens je traineeship volgen wij jouw ontwikkeling en ambities scherp. Op basis daarvan doen we ons best om aan het eind van jouw traineeship een functie aan te bieden dat bij jou past.

Wat vragen we van jou?

 • Een (bijna) afgeronde HBO- of WO-opleiding die aansluit bij onze opgaven. Je bent maximaal twee jaar afgestudeerd;
 • Je bent een enthousiaste starter met grote maatschappelijke betrokkenheid;
 • Je doet snel iets uit jezelf, onderzoekt mogelijkheden en kan goed samenwerken.

Wil je solliciteren en/of heb je vragen?

Wil solliciteren of heb je vragen? Neem dan contact op met Ronald Pasman (recruiter) via r.pasman@denhelder.nl.

Meer weten over het werken bij de gemeente Den Helder? Kijk dan op www.denhelder.nl/vacatures.

Start traineeship

Vanaf januari 2025 starten we met 6 trainees. Later instappen is ook mogelijk in overleg. 

Den Helder

De gemeente Den Helder is er voor iedereen. Bij ons tellen alleen je professionele kwaliteiten. Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

Opgaven

De vijf opgaven waar wij tijdens de komende bestuursperiode op focussen zijn:

Leefbare Stad

We willen dat gemeente Den Helder een fijne plek is voor iedereen. Daarom kijken we hoe we de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid kunnen verbeteren.

Onderwerpen die onder duurzaamheid vallen, gaan over de verandering in het gebruik van energie, de aanpassing aan het klimaat, de verschillende planten en dieren, hoe we ons verplaatsen op een duurzame manier en het opnieuw gebruiken van grondstoffen. Daarnaast gaat de opgave Leefbare stad ook over het werken op wijkniveau, ook wel wijkgericht werken genoemd. Daarmee willen we de problemen in verschillende wijken waar mensen moeilijkheden ervaren tegelijk aanpakken, dat mensen die extra hulp nodig hebben een plek hebben om te wonen en dat er in de buurt sociale hulp aanwezig is. Ook willen we het duidelijk hebben hoe het gaat met de wijken, wat de voorraad van verschillende woningen is en hoe het gaat met de buurteconomie. 

Zorg op Maat

We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. De gemeente helpt daarbij en moedigt haar inwoners aan om voor zichzelf te zorgen en verantwoordelijkheid te nemen.

Een onderwerp die onder de opgave Zorg op Maat valt, gaat over de gezondheidszorg. We willen de lichamelijke en psychische gezondheid verbeteren en ziektes, verwondingen en eenzaamheid tegenhouden. Daarnaast willen we een inclusievere samenleving, zodat iedereen, ongeacht hoe oud je bent, welke huidskleur je hebt, in welke cultuur je bent opgegroeid, man of vrouw bent, hoeveel geld je hebt, welke talenten je hebt, wat je gelooft, wie je leuk vindt, en of je lichamelijke, psychische, of andere moeilijkheden hebt, goed mee kan doen. Dit geldt ook voor het onderwijs. Ook willen we dat er anders wordt omgegaan met subsidies, er samen wordt gewerkt tussen zorg en veiligheidsinstanties en dat iedereen die kan werken, werkt en iedereen die niet kan werken voor hen een goede oplossing aanwezig is.

Samenwerkende Stad

De opgave Samenwerkende Stad gaat over het versterken van samenwerkingen tussen verschillende partijen binnen de gemeente Den Helder en ook daarbuiten. 

Aantrekkelijke woonstad

We willen ervoor zorgen dat gemeente Den Helder een fijne stad is om in te wonen. Dit vereist wel veel inzet, omdat we te maken hebben met een grote vraag naar woningen, maar ook een vraag naar andere functies die een stad aantrekkelijk maken. Hoe verhouden de verschillende functies zich tot elkaar? Het is daarom belangrijk om goed na te denken over hoe we bestaande en nieuwe plekken inrichten waar verschillende functies aanwezig kunnen zijn.

De volgende projecten vallen onder de opgave Aantrekkelijke woonstad:

 • het stadshart
 • het woningbouwprogramma
 • de omgevingsvisie
 • de woonvisie
 • de Dijkbuurt
 • omgeving Drs. F. Bijlweg
 • Westoevergebied
 • de verschillende woonvormen voor specifieke groepen
 • duurzame en veilige verkeersroutes

Ondernemende stad

We willen de economie laten groeien in de gemeente en ervoor zorgen dat het een fijne plek is om te werken. Den Helder heeft veel banen voor de eigen inwoners en voor de regio. Het is belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, zodat grote werkgevers zoals de Koninklijke Marine goed opgeleide werknemers kunnen vinden. We willen ook ruimte geven aan mensen die een eigen bedrijf willen beginnen of nieuwe ideeën hebben, door aan hen de mogelijkheid te geven om te groeien. Dat de stad goed bereikbaar is en dat het verkeer blijft stromen, zijn dan ook belangrijke voorwaarden.

De volgende projecten vallen onder de opgave Aantrekkelijke woonstad:

 • het Maritiem Cluster
 • het programma Helders Perspectief
 • het gevelrenovatieprogramma
 • de versterking van winkelgebieden
 • de verandering in het gebruik van energie
 • de Regio Deal
Ervaringen

Podcast

Beluister deze podcast van de huidige en eerste lichting trainees van Den Helder (2020-2022)

Blog

Een traineeship bij de gemeente Den Helder: wat houdt dat precies in? Onze trainees Joey, Joost, Martijn en Mary kunnen daar na anderhalf jaar alles over vertellen. ,,Je krijgt héél veel kansen, maar het is écht aan jou om ze te pakken.”

Kennismaking

Mary blikt terug op haar kennismaking met Den Helder. Het lijkt alweer lang geleden. Destijds was de stad voor haar slechts een tussenstop op de weg naar Texel. Daar kwam snel verandering in. ,,Tijdens de selectiedag zag ik hoe mooi deze omgeving is. Ik dacht toen gelijk: hier wil ik graag zijn.” Joey kan zich die periode ook goed herinneren. Zo benoemt hij de kennismaking met zijn medetrainees. ,,Iedereen had een eigen achtergrond. Dat zorgt voor verschillende denkwijzen en ook dat iedereen een ander pad bewandelt.”

De start, middenin de coronatijd, was niet gemakkelijk. Maar mede dankzij de hulp van enthousiaste collega’s kwam alles goed. Er was in die beginperiode veel te leren. Mary: ,,Wat ik leuk vond, was dat we niet alleen onze eigen organisatie leerden kennen, maar ook de partijen waarmee de gemeente (samen)werkt. Voorbeelden zijn de Koninklijke Marine en Woningstichting Den Helder.”

Persoonlijke ontwikkeling

De trainees leren van hun meer ervaren collega’s, volgen trainingen, maar leren ook van elkaar. Joost: ,,Ik ben zelf van het improviseren en het doen. Mary gaat daarentegen gepland te werk. Dat is soms ook nodig, omdat we in deze gemeente ingewikkelde opdrachten hebben. Het is dan goed om een plan te hebben om op terug te vallen en samen met anderen te weten waar je waarom aan werkt.” Mary geeft op haar beurt aan dat ze van Joost heeft geleerd dat een gesprek niet altijd over werk hoeft te gaan, maar dat het ook belangrijk is om stil te staan bij hoe het met de ander gaat.

Martijn werkt tijdens het traineeship aan meerdere opdrachten en kan zo ontdekken wat hij leuk vindt. ,,Voor ik hier kwam, had ik veel met thema’s als democratie en burgerparticipatie. Bij deze gemeente kon ik me daarin verdiepen en een rol in krijgen. Voor het traineeship was ik alleen stagiair geweest; hier werd ik medewerker en later projectleider. Als persoon ben ik gegroeid in mijn zelfvertrouwen, assertiever en taakvolwassener geworden.

Volop kansen, betekenisvol

Zijn ontwikkeling wordt niet alleen door hemzelf opgemerkt. Martijn krijgt meer verantwoordelijkheden. ,,Dit is een gemeente waarin je relatief snel een belangrijke positie kunt krijgen en zo van betekenis kunt zijn. De gemeente is misschien wat klein, maar er gebeurt veel.”

Mary herkent dat direct. ,,Ik moest als strategisch adviseur een grote, uitdagende opdracht leiden. Daardoor moest ik al binnen een aantal maanden presentaties geven aan het college van burgemeester en wethouders en een raadscommissie. Dat gebeurde natuurlijk in goed overleg met mijn leidinggevende. Zij zag me als volwaardig collega.  Je krijgt héél veel kansen, maar het is écht aan jou om ze te pakken.”

Betekenisvol werk

Joost is inmiddels betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dankbaar en bijzonder werk, zo noemt hij het zelf. ,,Soms lijkt de gemeente ver weg, maar op andere momenten zit je er ineens middenin. Ik had vooraf niet kunnen bedenken dat je zo direct een bijdrage kunt leveren aan de problematiek die je in het nieuws ziet.”

Dat gebeurt volgens Joey in een omgeving die snel is opgeknapt. ,,Den Helder heeft veel meegemaakt; het is een stad die zichzelf letterlijk heeft moeten herbouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het de meest gebombardeerde plaats van Nederland. Nu zijn er kansen. Als gemeente willen we die benutten en alles mooier maken. In de afgelopen tien à vijftien jaar hebben we grote sprongen gemaakt. Het is niet meer te vergelijken met voorheen. Dat maakt mij benieuwd hoe de toekomst zal zijn en wat voor moois daaruit komt.”

Waarom een traineeship bij de gemeente Den Helder?

Martijn: ,,Het is een goede start van je carrière en een kans om snel een volwassen functie op te pakken. Joost: ,,Het maakt niet uit waar je in de organisatie werkt: je betekent altijd wel iets voor de inwoner.” Mary: ,,Het is nooit saai. Er zijn altijd uitdagingen; zeker als je ernaar gaat zoeken.” Joey: ,,Je komt in een organisatie die veel kennis en ervaring heeft. Daar kun je van leren. Pak die kans!”