Teams

Vertrouwen is onze basis om samen te werken!

De gemeente Den Helder heeft een platte organisatiestructuur en wij werken met twaalf teams.

Medewerkers van de gemeente

Team Informatie & Techniek

De digitale ruggengraat van de gemeentelijke organisatie bestaat uit een team dat digitale diensten en producten biedt en onderhoudt. Zij zorgen voor een veilige digitale werkomgeving en dankzij hun inspanningen kan iedereen digitaal werken – zowel op één van onze locaties als thuis. Daarnaast zorgt het team voor de digitalisering van postverwerking en bewaakt de wettelijke archieffunctie.

Team Omgeving

Samen zorgen dat de stad en regio zich zowel ruimtelijk als economisch blijven ontwikkelen, is de opdracht van het Team Omgeving. Het team zet zich in om een passende en toekomstbestendige leefomgeving, samen met de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners vorm te geven.

Omgeving is een groot team met veel verschillende taken en verschillende functies die variëren van strategen, (senior) adviseurs en projectleiders tot vergunningverleners en vastgoedbeheerders. De taken van dit team zijn onderverdeeld in: ruimtelijke en economische ontwikkeling, planologie, vergunningen, vastgoed en cultuur, sport & vrije tijd.

Lees meer over Team Omgeving

Team Bestuur & Organisatie

Door overzicht te creëren en zaken met elkaar te verbinden ondersteunt het team Bestuur en Organisatie de uitvoering van het coalitieprogramma en de doelstellingen van de organisatie. Het team is onderverdeeld in zes subteams: Communicatie, Human Resources, Bestuursadviseurs, Kabinet, Juridische Zaken en Programmamanagers. Gezamenlijk zorgen zij voor een optimale ondersteuning en advisering aan bestuur, management en medewerkers.

Team Participatie

Sommige inwoners hebben – tijdelijk – ondersteuning nodig. Het team Participatie helpt, stimuleert, verwijst en controleert. In een notendop: dit team probeert zoveel mogelijk inwoners die dit nodig hebben perspectief te bieden. Soms is een helpende hand net wat nodig is om weer verder te kunnen.

Team Wijkbeheer

Zoals de naam al doet vermoeden, zorgen de teamleden van Wijkbeheer voor alles wat onder de noemer ‘dagelijks onderhoud van de openbare ruimte’ valt in de wijken van onze gemeente. Daarbij gaat het om de groenvoorziening, wegen, zwerfvuil, riolering, pompen en gemalen, openbare verlichting en de begraafplaats. Het team is er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat het Helderse straatbeeld een goed kwaliteitsniveau heeft én de inwoners daarover tevreden zijn.

Team Facilitair

De managementassistentes, de medewerkers van de catering, de schoonmakers, de bodes/facilitair medewerkers en de medewerkers van de drukkerij vormen het team Facilitair.

Het team ontzorgt het management en medewerkers en ondersteunt zodoende het primaire proces. Simpel gezegd, team Facilitair maakt het mogelijk dat iedereen z’n werk op een goede wijze kan uitvoeren. Van de gemeenteraad, het college van B&W tot alle medewerkers van de gemeente Den Helder.

Team Dienstverlening

Ze doen graag dat stapje extra en bieden excellente service; de verkorte versie van de dagelijkse missie van team Dienstverlening. Bewegend binnen de wet- en regelgeving helpen deze collega’s de inwoners met diverse producten en diensten. Denk hierbij aan uitgifte van paspoorten, aangiften geboortes, huwelijken, etc. Zij staan garant voor producten en diensten die snel, van hoge kwaliteit én op maat geleverd worden.

Team Financiën

Team Financiën saai? Allerminst! Wie affiniteit heeft met cijfers en houdt van het grotere plaatje werkt met veel plezier binnen dit team. Een team met een schat aan ervaring waarin jonge aanwas niet ontbreekt. Deskundigheid van het team ligt bij het voeren van de financiële administratie in de breedste zin. Andere werkzaamheden van het team richten zich op het begeleiden en organiseren van de Planning en Control-cyclus, inkoop en contractmanagement, interne controle en de financiële uitvoering van de participatiewet.

Team Openbare Orde en Veiligheid

De naam dekt de lading: het team Openbare Orde & Veiligheid is er om voor alle inwoners van de stad een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te creëren. Dit team zorgt ervoor dat de ‘spelregels’ die worden afgesproken, ook worden nageleefd en gehandhaafd. De beleidsmedewerkers binnen het team zetten beleid om in heldere regels voor de uitvoering. Ook is er binnen het team aandacht voor het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten als hennepkwekerijen, huisjesmelkers, uitbuiting van mensen in de prostitutie of andere arbeid, maar ook vastgoedfraude of de aanvoer van verboden middelen via de kust of de haven.

Team Zorg

Team Zorg bestaat uit de onderdelen Bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening en Wmo. Het team biedt vanuit een preventieve benadering passende en tijdige ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag, zodat zij kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. De consulenten van het team bespreken met een hulpvrager zijn of haar persoonlijke situatie. Zij vragen daarbij breed uit op alle leefgebieden en geven informatie en advies. Indien mogelijk wordt de hulpvrager naar een voorliggende voorziening geleid.

Team Jeugd

Binnen het team Jeugd wordt niet alleen gekeken naar wat er zichtbaar is aan de oppervlakte, maar juist ook naar wat speelt achter de voordeur.

De medewerkers van dit team maken zich hard voor de minderjarige inwoners. Zij buigen zich over allerlei vraagstukken en ondersteunen waar nodig. De hulpvragen lopen uiteen van opvoedkundige kwesties tot meldingen van huiselijk geweld. Zij werken veel samen met externe organisaties om jeugdproblematiek tegen te gaan.

Team Openbare Ruimte

Als er iets is wat de burger belangrijk vindt, dan is het wel dat de openbare ruimte er goed en verzorgd uitziet. Team Openbare Ruimte zorgt ervoor dat de woon- en leefomgeving schoon, heel en veilig is en voert hier waar nodig verbeteringen in aan. Het team bestaat onder meer uit adviseurs, beleidsmedewerkers, (data)beheerders, projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders en een wijkmanager, die elk een essentiële rol hebben in alle onderdelen van de buitenruimte, zowel bovengronds als ondergronds.