Onderzoeksprogramma en jaarverslag

Verantwoording van bijvoorbeeld de onderzoeken en financiën.

In het jaarverslag legt de Rekenkamer (tot en met 2023 de Rekenkamercommissie) verantwoording af over het afgelopen jaar, zowel financieel als inhoudelijk. Daarnaast stelt de Rekenkamer ieder jaar een onderzoeksplan op. Hierin staat omschreven welke onderzoeken de Rekenkamer gaat doen het komende jaar.

Downloads