Verzoek informatie vermoeden van integriteitsschending of een vermoeden van een misstand

Het verzoek richt zich op het aantal meldingen van een vermoeden van integriteitsschending of een vermoeden van een misstand in de periode 2015 tot beantwoording.

Download