Kadernota

In de Kadernota staan de prioriteiten van het college voor de komende jaren.

Tegen de zomer plaatsen de fracties in de gemeenteraad hun politieke ‘bestellingen’ voor het jaar erop. In de zogenaamde Kadernota die de gemeenteraad dan vaststelt, staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren.

De gemeenteraad geeft het college de opdracht op basis van die Kadernota de begroting voor het jaar erop te maken. Burgemeester en wethouders gebruiken de maanden tot oktober om een scherper beeld te krijgen van de financiële ruimte. Daarbij is de Miljoenennota die het Rijk op Prinsjesdag presenteert, erg belangrijk. De Rijksuitgaven bepalen namelijk voor een groot deel de gemeentelijke begroting.

Kadernota 2024 - 2027

Het college investeert in een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder. Om de vitaliteit te bevorderen werkt de gemeente tal van maatregelen en projecten uit. Daarbij is het streven om initiatieven zoveel als mogelijk met en door inwoners te laten plaatsvinden. Belangrijke doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van de werkgelegenheid, de verdere ontwikkeling van het stadshart en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Het college maakt keuzes en stelt waar nodig geld beschikbaar.

Download

Kadernota gemeente Den Helder 2024 - 2027 (pdf)