Begroting

In de begroting vindt u wat het college wil doen en wat dat kost.

Wat willen we als gemeente komend jaar bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat kost dat? Dat leest u in de begroting. In de programmarekening (of jaarrekening) en de tussenrapportages legt het college verantwoording af over de afgelopen periode. Wat is er in het afgelopen jaar gedaan en wat heeft dat gekost?

Begroting 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2024 vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. In de begroting staat wat de gemeente komend jaar wil bereiken en wat dat kost. Dankzij het solide financieel beleid in de afgelopen jaren kan de gemeente Den Helder een sluitende begroting aanbieden voor 2024. 

In onderstaande afbeelding vindt u de begroting 2024 kort toegelicht.

Begroting in vogelvlucht

Jaarrekening 2022

In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente Den Helder in 2022 het geld heeft uitgegeven. Gemeente Den Helder sluit 2022 af met een positief saldo van bijna € 4,5 miljoen euro. De jaarrekening (ook wel programmarekening) bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

In onderstaande afbeelding vindt u de jaarrekening kort toegelicht.

Jaarrekening 2022 in vogelvlucht

Begroting 2023

De gemeente wil alle inwoners en ondernemers een fijne, gezonde en veilige omgeving bieden. Om daarvoor te zorgen, ontvangen we elk jaar een bedrag van ruim € 200 miljoen dat we aan de stad uitgeven. De uitgaven zijn heel verschillend: van cultuur tot jeugdzorg, het onderhoud van wegen, groen en andere zaken in de wijken, zoals de aanschaf van speeltoestellen. Ook geven we geld uit aan duurzaamheid en wonen, werk (investeringen in de haven) en inkomen. Alle uitgaven en inkomsten vindt u terug in de jaarlijkse begroting. We kijken daarbij niet alleen naar wat er nu nodig is, ook hoe onze gemeente in de toekomst financieel gezond blijft. We hebben een stevige begroting voor 2023.

In onderstaande afbeelding vindt u de begroting kort toegelicht. Meer informatie vindt u in de Begroting 2023 (pdf).

Begroting 2023 in vogelvlucht