Begroting

In de begroting vindt u wat het college wil doen en wat dat kost.

Wat willen we als gemeente komend jaar bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat kost dat? Dat leest u in de begroting. In de programmarekening (of jaarrekening) legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Wat is er in het afgelopen jaar gedaan en wat heeft dat gekost?

Jaarrekening 2021

In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente Den Helder in 2021 het geld heeft uitgegeven. Gemeente Den Helder sluit 2021 af met een positief saldo van bijna € 8,3 miljoen euro. In de begroting werd nog rekening gehouden met een tekort van ruim € 1 miljoen. De jaarrekening (ook wel programmarekening) bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

Terugblik wethouder Kees Visser

Wilt u weten hoe onze gemeente er financieel voor staat? Wethouder financiën Kees Visser blikt in een kort filmpje terug op de financiële doelen van de afgelopen vier jaar.

Begroting 2022

De gemeente wil alle inwoners en ondernemers een fijne, gezonde en veilige omgeving bieden. Om daarvoor te zorgen, ontvangen we elk jaar een bedrag van ongeveer € 200 miljoen dat we aan de stad uitgeven. De uitgaven zijn heel verschillend: van cultuur tot jeugdzorg, het onderhoud van wegen, groen en andere zaken in de wijken, zoals de aanschaf van speeltoestellen. Ook geven we geld uit aan duurzaamheid en wonen, werk (investeringen in de haven) en inkomen. Alle uitgaven en inkomsten vindt u terug in de jaarlijkse begroting. We kijken daarbij niet alleen naar wat er nu nodig is, ook hoe onze gemeente in de toekomst financieel gezond blijft. We hebben een stevige begroting voor 2022.

In onderstaande afbeelding vindt u de begroting kort toegelicht. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Meer informatie vindt u in de Begroting 2022 (pdf).

Begroting 2022 in vogelvlucht