Afvalcontainers Stad Binnen de Linie

U kunt hier uw zienswijze geven op de geplande locaties voor afvalcontainers in Stad Binnen de Linie.

Woont u in Stad Binnen de Linie? Dan heeft de gemeente Den Helder u in april 2024 een brief gestuurd over de geplande locaties voor afvalcontainers in uw buurt. Hieronder kunt het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de locaties bekijken en uw zienswijze geven.

In december 2021 hebben wij u tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de geplande locaties voor de afvalcontainers in uw woonomgeving. Tijdens inloopavonden kon u er vragen over stellen. We hebben de reacties besproken met HVC en daarna een locatieplan gemaakt. Hierover hebben we nu een ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen. U heeft in de week van 22 april 2024 een brief ontvangen over de locatie van uw afvalcontainer, met een locatietekening.

Inzien

Hieronder kunt het besluit en de tekeningen bekijken. 

U kunt de documenten ook inzien in het stadhuis, Willemsoord 66 in Den Helder. Maak eerst een afspraak. Bel voor een afspraak naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 8.30 uur tot 17.00 uur).

Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met het ontwerp-aanwijzingsbesluit? Dan kunt u dat aangeven door een zienswijze in te dienen. Doe dit uiterlijk 9 juni 2024. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel en niet eens bent en waarom. 

Zienswijze indienen met DigiD

Lukt het online niet? U kunt uw zienswijze ook per post indienen. Stuur een brief met uw zienswijze naar:

Gemeente Den Helder
Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Een postzegel is niet nodig.

Vervolg

Wij nemen uw zienswijze mee in het proces om tot een definitief besluit te komen. Dit betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen.  

Na het definitieve aanwijzingsbesluit heeft u de mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te dienen bij de Raad van State. Dit kan alleen als u ook een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-aanwijzingsbesluit en u belanghebbende bent.