Q1 24-02-14 Bewonersbrief Willem Alexanderhof

verzendgegevens

behandeld door

uw gegevens

datum : 21-02-2024

Jeanette van Dorsten

brief van : -

zaaknummer : 2021-019320

bijlage :

 

kenmerk : -

Onderwerp

Bewonersbrief WillemAlexanderhof Juliandorp

Beste bewoners,

De vierde bouwfase van Willem Alexanderhof is nu bijna afgerond. De bouw van fase vijf is in volle gang. We hopen dat u naar tevredenheid woont.

Planning fases Willem Alexanderhof Eerste fase, Maximahoek

De Maximahoek is het onbebouwde gebied aan de noordkant van de wijk. Tussen Koningin Maximalaan 99 en Koningin Maximalaan 61, wordt een twee onder één kap woning en één vrijstaande woning gebouwd. Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden dit najaar van start gaan.

Derde bouwfase 

Oostelijk deel derde bouwfase

De planontwikkeling voor dit gebied is inmiddels bekend. Start bouw wordt verwacht na de zomer, in het 3ekwartaal van dit jaar.

Vierde bouwfase

De infra-aannemer is nog bezig met de afrondende werkzaamheden in deze fase. De laatste beplanting wordt aangebracht, het gras wordt ingezaaid en binnenkort wordt de ijsvogelwand geplaatst. De bestrating bij de fietsbrug ter hoogte van Drakensteyn 17, richting Landbouwstraat is gereed. Binnenkort start de aannemer met de bestrating bij de fietsbrug Soestdijk richting Landbouwstraat.

Vijfde bouwfase

De bouw van de eerste 60 woningen in deze fase is gestart. Er staan nog een aantal woningen aan de Akkerbouwstraat en Soestdijk te koop. Voor de veiligheid van iedereen, zijn er om het werkgebied heen hekken geplaatst. Wij vragen u om niet achter de hekken te komen.

Parkeren in een parkeervak

De bermen en de container opstelplaatsen lenen zich niet voor parkeren, deze zijn kwetsbaar en niet ingericht om te parkeren. U kunt parkeren in de aangegeven parkeervakken.

Landelijke opschoondag, 23 maart

Word ook een straatus opschonus en sluit je aan bij de roedel. Kijk voor meer informatie op de website: www.supportervanschoon.nl/alle-aanpakken/campagnes/landelijke-opschoondag/

Hondenpoep

Regelmatig ontvangen we berichten over hondenpoep in de wijk. In de gemeente Den Helder geldt overal een opruimplicht!. De meeste ondergrondse containers in de wijk hebben een zijklepje, waar men zonder pasje de hondenpoepzakjes in kan doen. De gemeente is momenteel bezig met het aanwijzen en faciliteren van geschikte uitlaatplekken voor honden, ook in Willem Alexanderhof.

Tegels eruit, groen erin

Zo zorgt groen voor buffering van overtollig regenwater, verkoeling en meer biodiversiteit.Daarnaast vergroot vergroening de leefbaarheid van wijken en zorgt het voor een gezonde leefomgeving.

Welke maatregelen kun je nemen in de tuin tegen het veranderende klimaat? Minder tegels en meer groen in de tuin. Als je tegels vervangt door planten en bomen, werkt dit in de zomer als een natuurlijke airco.

Bovendien kan regenwater snel de grond inzakken. Ook kun je ervoor kiezen om het regenwater op te slaan in bijvoorbeeld een regenton.Hierdoor heb je (gratis) extra water, wat weer hergebruikt kan worden in droge periodes voor in de tuin

Benieuwd naar nog meer tips, bekijk de WatZr-website

Het Hagenplan

Willem Alexanderhof is een groene buurt. De hagen op de percelen dragen bij aan de groene en dorpse sfeer van de buurt. Het is dan ook belangrijk dat deze gehandhaafd blijven, zoals in de leveringsakte van de woning van de bewoners is omschreven. Het verwijderen van de groene erfafscheidingen is dus niet toegestaan.

Hierondereen aantal belangrijke aandachtspunten waar wij vaak vragen over krijgen:

Het is niet toegestaan door/aan/om hekwerken en hagen vreemd materiaal te bevestigen, zoals:

  • kunststof, bamboe, riet, hout, boomschors, worteldoek, gaasmatten.
  • bij hoge hekken die op hoeken of zichtbepalende plekken staan, mogen aan de binnenzijde eenmalig binnen zes maanden na aanplant van de haag heidematten bevestigd worden. Voor het plaatsen van deze heidematten is toestemming nodig van de gemeente. Dit kunt u aanvragen via willemalexanderhof@denhelder.nl.

Heidematten zijn niet toegestaan bij lage hekken. Het vervangen van de haag door klimop, wilde wingerd, sering of een andere klimplant is niet toegestaan. Wél is het mogelijk om de haag te vervangen door een van onderstaande hagen. Dit om aan de vragen van bewoners tegemoet te komen:

  1. Olijfwilg (let op: wordt bij een hoge haag 1m breed)
  2. Haagbeuk (let op: hiervoor moet de grond verbeterd worden) (in fase 1 komt deze al veel voor)
  3. Kornoelje (Cornus mas, verstandig om deze te mengen met Cornus sanquinea en Cornus alba)
  4. Portugese laurier

Heb je vragen?

Stel deze gerust, Jeanette van Dorsten (omgevingsmanager) is op maandag, dinsdag en woensdag van 09.30 tot 15.30 uur bereikbaar via 140223, of te bereiken via willemalexanderhof@denhelder.nl.